مراکز ترک اعتیاد غیر قانونی

شیوع کرونا و مراکز غیرقانونی ترک اعتیاد

کمپ‌های غیر قانونی معضلی برای درمان

   شیوع کرونا در ایران و سراسر جهان و جلب توجه افکار عمومی به این بیماری همه گیر کشنده، خطر اعتیاد و معتادان فراموش شده و از سوی دیگر با ایجاد خلاء ناشی از تعطیلی کمپهای دارای مجوز، کمپ‌های غیر قانونی ترک اعتیاد در مناطق مختلف شهر با قیمتهای متفاوت بسته به توان مالی معتادان، سر بر آوردهاند و آشکار و پنهان فعالیت و تبلیغات میکنند.

  به گفته کارشناسان و مسئولان، این مراکز غیر قانونی ترک اعتیاد، از امکانات مناسب بهداشتی، ایمنی، اصولی و پزشکی برخوردار نیستند و برخی از معتادان برگشته از این کمپها نیز از شکنجه، کتککاری، گرسنگی و تشنگی همراه با انواع و اقسام شیوههای دیگر غیرقانونی رایج در این کمپها برای ترک اعتیاد روایت و شکایت کردهاند و میگویند در این کمپها چون شیوههای ترک اعتیاد غیر علمی و غیر کارشناسی است معتادان موفق به ترک نمیشوند و فقط بر عطش و تشنگی آنها افزوده میشود و بعد از رهایی با ولع و حرص و اشتهای بیشتری دوباره رو به مصرف مواد مخدر میآورند.

  با توجه به این که در بسیاری از کمپهای مجاز ترک اعتیاد در ماههای اخیر پذیرشی انجام نشده و معتادان مشمول نیز مرخص شدهاند هم اکنون اغلب این کمپها تعطیل و منتظر تعیین تکلیف از سوی ستاد استانی مبارزه با بیماری کرونا هستند و فقط در چند شهرستان که وضعیت سفید دارند مجوز پذیرش با نصف ظرفیت اسمی با رعایت شدید پروتکلهای بهداشتی از جمله قرنطینه ۱۴ روزه قبل از پذیرش، اختصاص پنج متر مربع برای هر تخت، تهویه و چیدمان مناسب برای چند کمپ صادر شده است.

  در دوران شیوع کرونا و قرنطینه اولیه حاصل از آن، برخی خانوادهها متوجه اعتیاد اعضا و فرزندان خود شدند.  از آنجایی که افراد در شرایط قرنطینه نیز مجبور بودند برای تأمین و مصرف مواد از خانه خارجشوند، همین مسئله موجب شد خانوادهها متوجه اعتیاد فرزندان و اعضای خانواده خود شوند.

  مراکز ترک اعتیاد غیر قانونی
  با ضعیف شدن سیستم ایمنی بدن معتادان، خطر ابتلا به کرونا در آن‌ها افزایش پیدا می‌کند.

  خط ملی اعتیاد (۰۹۶۲۸)  گزارش داده که خانوادههای زیادی طی این مدت تماس گرفته و این موضوع را مطرح کردند که از اعتیاد فرزند خود اطلاع نداشتند و تازه متوجه آن شدهاند و برای کمک به فرزندشان درخواست کمک کردهاند. این خط طی هفتههای اخیر در حال راهنمایی و پاسخ دادن به خانوادههایی بوده که میخواهند بدانند چگونه با فرزند معتاد خود مواجه شوند.

   معتادان در بسیاری از موارد، افرادی که برای آنها مواد میآوردند(ساقی) را نیز از دست دادهاند و همین مسئله مشکلات زیادی برای آنها ایجاد کرده که منجر به مشخص شدن اعتیاد آنها شده است.

  در بسیاری از نقاط کشور از جمله در استان خراسان رضوی، سودجویان با استفاه از شرایط پیش آمده به دایر کردن کمپهای غیر مجاز ترک اعتیاد و پذیرش معتادان اقدام میکنند که سازمان بهزیستی نیز با توجه به وظیفه ذاتی خود در صورتی که از وجود آنها مطلع شود با آنها برخورد قانونی میکند.

  آن دسته از کمپهایی که زیر نظر بهزیستی و با مجوز فعالیت میکنند ملزم به ارائه خدمات استاندارد، کارشناسی و بر اساس اصول روانشناسی و پزشکی در راستای درمان بیماران معتاد هستند و همه چیز با نصب دوربینهای مدار بسته تحت کنترل است اما تعداد کمپهای غیر مجاز ترک اعتیاد که با شعارهای فریبنده معتادان را جذب میکنند نیز کم نیستند و مردم باید توجه داشته باشند که وقتی یکی از اعضای خانواده خود را برای ترک به یک کمپ میسپارند جایگاه قانونی آنها را جویا شوند.

  به اعتقاد درمانگران اعتیاد، تمامی معتادان به دلیل مصرف مواد مخدر از سیستم ایمنی ضعیفی برخوردارند و این امر باعث میشود آنها در برابر بیماریهای عفونی نسبت به افراد عادی به شدت آسیبپذیرتر باشند.


  در مجله اعتیاد بیشتر بخوانید:

  ویژگی های مرکز ترک اعتیاد استاندارد