اجبار برای ترک

اجبار برای ترک اعتیاد

     

    به زور متوسل شدن برای بردن معتاد به کمپ برای درمان کاملا مصداق آدم ربایی است و فرد می‌تواند با مراجعه به مراکز قانونی شکایت کند.
    برای مطالعه بیشتر در این زمینه به مقاله ما مراجعه کنید :