9 شهریور

  سپاسگزاری

  «مشکلات نومیدکننده زندگی به شادمانی تغییر یافته اند. بیماری ما متوقف شده است و اکنون همه چیز ممکن است. »- کتاب پایه NA

  برنامه NA آزادی بیشتر از حدی که تا به حال ممکن میپنداشتیم، به ما داده است. با این حال، گاهی اوقات، دچار روزمره‌گی شده و یادمان می‌رود که چه نعمت‌های به ما ارزانی شده است. و زندگی ما در معتادان گمنام دقیقاً چگونه تغییر یافته است؟

  نتیجه نهایی بهبودی مطمئناً رهایی از اجبار به مصرف است. دیگر نباید همه قابلیتهای خود را به تقویت اعتیاد خود اختصاص دهیم. دیگر نباید صرفاً برای به دست آوردن “مواد مخدر” بعدی دیگران را به خطر بیندازیم، تحقیر کنیم یا از آنها سوءاستفاده کنیم. پرهیز به خودی خود آزادی بزرگی را در زندگی ما به وجود آورده است.

  معتادان گمنام چیزهای خیلی بیشتری از پرهیز صرف به ما داده است. زندگی کاملاً جدیدی به ما داده شده. ترازنامه خود را تهیه کردهایم و نواقص شخصیتی خود را که مدتهای زیادی در قید و بندشان بودیم و ما را از زندگی و لذت بردن از آن باز میداشت، شناسایی کردهایم. این کمبودها را سپردهایم، مسئولیت آنها را به عهده گرفتهایم و راهنمایی و قدرت مورد نیاز برای تغییر زندگی خود را جستجو کردهایم. جلسه همیشگی ما صمیمیت شخصی و حمایتی را به ما ارزانی داشته است که در ادامه زندگی در بهبودی به ما کمک میکند. در صدر همه اینها، از عشق، توجه و راهنمایی خداوندی که در NA از او شناخت پیدا کردهایم، برخوردار هستیم.

  در طول بهبودی مداوم، گاهی اوقات فراموش میکنیم که زندگی ما چقدر در معتادان گمنام تغییر کرده است. آیا از آنچه که برنامه به ما داده، کاملاً سپاسگزاری میکنیم؟

  فقط برای امروز: بهبودی به من آزادی داده است. از روز خود با امیدواری استقبال میکنم و سپاسگزارم از اینکه امروز همه چیز ممکن است.