11 آبان

  تحمل مشکلات حل نشده

  «داشتن دوستانی که در مواقع صدمه دیدن از ما مراقبت میکنند، مؤثر است.»- کتاب پایه NA

  راه حل اکثر مشکلات ما ساده است. با راهنما تماس میگیریم، دعا میکنیم، قدمها را کار میکنیم یا به جلسهای میرویم. اما درباره موقعیتهایی که مشکلات ما همچنان ادامه دارد و راه حلی پیش روی ما نیست، چطور؟

  اکثر ما میدانیم زندگی در موقعیتی دردناک—مشکلی که صرفاً قرار نیست برطرف شود—چگونه است. برای برخی از ما این مشکل، یک بیماری مهلک و لاعلاج است. برخی از ما صاحب فرزندان اصلاحناپذیری هستیم. برخی از ما متوجه میشویم که درآمد ما صرفاً جوابگوی هزینههای زندگی نیست. برخی از ما از دوست یا عضوی از خانواده که به بیماری مزمنی مبتلاست، مراقبت میکنیم.

  افرادی در بین ما که تا به حال مجبور به تحمل مشکلی حلنشده بودهاند، از آرامشی که در نتیجه صحبت درباره مشکل خود با دوستان در حال بهبودی حاصل میشود، مطلع هستند. شاید در نتیجه شوخی وخنده کمی آرامش پیدا کنیم. شاید دوستان در غم ما شریک شوند و با ما همدردی کنند. آنها با هر کاری که انجام میدهند، بار مشکلات ما را سبک میکنند. آنها شاید قادر به حل مشکل یا رفع احساسات دردناک ما نباشند، اما صرفاً دانستن اینکه مورد عشق و توجه قرار گرفتهایم، مشکلات ما را قابل تحمل میسازد. هرگز دوباره مجبور نیستیم با درد خود تنها بمانیم.

  فقط برای امروز: مشکلاتی که قادر به حل آنها نیستم از طریق صحبت با یک دوست قابل تحمل میشوند.