یک خدای گمنام

گمنامی در ان‌ای یعنی چی؟

  وقتی به اندازه‌ی کافی ناامید شدم، نیروی برترم مرا به اتاق‌های بهبودی NA هدایت کرد. دلیل اینکه آن اتاق‌ها در انتظار من بودند این بود که نیروی برتر، الهام‌بخش بانیان و حمایت کنندگان اولیه‌ی انجمن معتادان گمنام و سایر برنامه‌های دوازده قدمی شد. او از قبل می‌دانست روزی خواهد آمد که من (شما؟) دقیقاٌ به کمک از چنین برنامه‌ای نیاز خواهیم داشت. برنامه‌ای که مشخصات آن دانشی ساده، روحانیتی عمیق و درکی واقع گرایانه از ماهیت انسان است و یکی از عوامل موفقیت آن گمنامی است.

  گمنامی در ان‌ای یعنی چی؟

  گمنامی به معنای “بی‌نامی” است (ما از اسامی کامل خود استفاده نمی‌کنیم) ولی درعین حال به این معناست که ما خودمان را از دیدگاه اجتماعی، خانوادگی یا سمت‌های شخصی و نقش‌هایی که خارج از انجمن داریم و رفتارها و روابط گذشته‌مان معرفی نمی‌کنیم ، بلکه فقط در مورد مشکل‌مان و کسانی که می‌توانند به حل آن کمک کنند، صحبت می‌کنیم. آنچه که ما در خارج از این اتاق‌ها هستیم، ارتباطی به نگرش و روابط ما در داخل جلسات NA ندارد. این گمنامی به ما کمک می کند فروتنی پیدا کنیم تا بفهمیم که همة ما در برابر بیماری اعتیاد یکسان هستیم.

  یک خدای گمنام
  اگر کسی آنجا هست، خواهش می‌کنم به من کمک کند

  بنابراین اگر یک سیاستمدار، ورزشکار یا بازیگر معروف به جلسه بیاید، ما نهایت سعی خود را می‌کنیم که با او متفاوت رفتار نکنیم و نگذاریم هویت اجتماعی او مانع از شنیدن کشمکش‌ها، ترس‌ها و امیدهایش شود. اگر یک پزشک، روانشناس یا یک روحانی با اعتیاد مشکل دارد، ما به طور جدی سعی می ‌نیم او را از نظر حرفه‌اش مورد قضاوت قرار ندهیم بلکه به چشم خواهر و برادر بهبودی به او نگاه کنیم.

  اگر یک همکار، دوست یا خویشاوند را در جلسه ببینیم، صرف نظر از این که اعمال او در گذشته چه اثر مثبت یا منفی بر ما داشته، گمنامی او را حفظ می‌کنیم. هرکسی که هست، ما سعی می‌کنیم او را به عنوان فردی که از قبل در مورد او، شهرتش، موفقیت‌هایش، رسوایی‌هایش و کسانی که با آنها در ارتباط است می دانیم، نبینیم.

  از دیگران نیز انتظار داریم به گمنامی ما به همین ترتیب احترام بگذارند.

  گمنامی و نیروی برتر

  چیزی که به شدت مرا دربارة این موضوع تحت تأثیر قرار می‌دهد این است که خداوند، بدانگونه که او را درک می‌کنم در این گمنامی به ما می‌پیوندد. به خاطر بهبودی‌مان، یک نیروی برتر، جدا از اسامی یا لقب‌هایی که ما یا دیگران در گذشته به او می‌دادیم در این برنامه به ما می‌پیوندد .او، خود را از تمامی وابستگی‌ها و تماس‌های بیرونی، شراکت‌ها و دبدبه کبکبه‌هایی که مردم به او نسبت داده‌اند، تمامی ادعاهای مالکانه‌ای که گروه‌های مختلف در مورد او کرده‌اند، رها می‌کند.

  گمنامی در انجمن معتادان گمنام
  ما خودمان را از دیدگاه اجتماعی، خانوادگی یا سمت‌های شخصی و نقش‌هایی که خارج از انجمن داریم و رفتارها و روابط گذشته‌مان معرفی نمی‌کنیم، بلکه فقط در مورد مشکل‌مان و کسانی که می‌توانند به حل آن کمک کنند، صحبت می‌کنیم

  سایت انجمن معتادان گمنام تهران: www.nairan1.org


  نیروی برتر، بدانگونه که او را درک می‌کنیم، به خاطر خیر خود ما، فروتنانه از ما می‌خواهد که با موارد ذکرشده او را قضاوت نکنیم بلکه فقط ببینیم او چگونه می ‌واند به ما کمک کند. بنابراین او می‌خواهد در انجمن همراه ما باشد و با نشان دادن عملی اینکه گمنامی چیست و چقدر ارزشمند است در بهبودی ما سهیم باشد.

  درلحظه‌ای که من شخصاٌ به ته خط خود رسیده بودم‌، فریاد زدم‌: “اگر کسی آنجا هست، خواهش می‌کنم به من کمک کند!” اوایل بهبودی‌ام، به دلیل تعصبی که برضد کلمة “خدا” داشتم، فقط می‌توانستم او را “هرچیزی” صدا کنم.

  اکنون بعد از سال‌هایی که در بهبودی هستم، با خداوند متعال رابطه‌ای برقرار کرده‌ام و می‌توانم معنای آنچه را دیگران در مورد او به من گفته بودند با تجربه و برداشت شخصی خودم، درک کنم.

  این خداوند گمنام نه تنها راهی را برای رهایی از اعتیاد در اختیار من گذاشته است، بلکه می‌خواهد در سفر روزانه و رشد روحانی من نیز همراهی‌ام کند.

  بنجامین اچ. ، کالیفرنیا / NA Way January 2011

  در مجله اینترنتی اعتیاد بیشتر بخوانید:
  وقتی پاک‌ماندن مهم‌تر از نشئه‌کردن باشد
  در جستجوی صداقت
  رابطه راهنما و رهجو در معتادان گمنام

  برچسب‌ها