کمک به معتاد

کمک به معتاد

helping the addict

  برخی خانواده‌ها یا دوستان افراد معتاد، به دنبال یک فرمول جادویی برای کمک به معتاد هستند. همین اول خیال‌تان را راحت کنیم که هیچ راه میان‌بر یا یک شبه‌ای برای ترک اعتیاد وجود ندارد. اول باید خود را با ماهیت اعتیاد آشنا کرده و از روش‌های ترک و درمان آگاه شوید. پشتیباتی‌تان را به فرد معتاد نشان دهید. سعی کنید بدون قضاوت یا متهم کردن به صحبت های او گوش دهید. در مورد حمایت های موجود صحبت کنید که می تواند به فرد کمک کند مصرف الکل یا مواد مخدر خود را کاهش دهد یا متوقف کند. تاکید کنید که از صحبت مجدد و ارائه پشتیبانی خوشحال خواهید شد.

  برای کمک به معتاد، در مرحله بعدی مشاور مورد اعتمادي پيدا کنيد که بتوانيد برايش حرف بزنيد، درد دل کنيد و مشاوره بگیرید. راه حل های زیادی وجود دارد: کمپ یا کلینیک معتبر درمان اعتیاد، انجمن الکلی‌های گمنام یا برنامه معتادان گمنام، روانشناس یا روانپزشک و کارشناس ترک اعتیاد.

  در ضمن تا خود معتاد تمایل نداشته باشد نمیتوان او را ترک داد.

  پس از درمان چه باید کرد؟

  در زندگی بعد از ترک اعتیاد، لزومی ندارد که با دوست‌ها و آشنایان قدیمی، نشست و برخاست کنید. اگر گروه دوستان، همکاران و حتی همسایه‌ها سبب آسیب شما شده بودند؛ شما را به مصرف مواد اعتیادآور تشویق می‌کردند؛ آسیب‌هایی که به روح‌تان می‌زدند شما را به مصرف سوق می‌داد، حتما از آنها فاصله بگیرید. دوست جدید پیدا کنید یا به دنبال شغل جدید بگردید.

  دوران زندگی بعد از ترک اعتیاد بسیار حساس است. سبک زندگی سالم بعد از اعتیاد بهتر است چهار نکته زیر را شامل شود:

  تغذیه سالم

  ورزش

  مراقبه روزانه

  نظم

  این چهار عامل اگرچه همگی به روح و جسم شما مرتبط‌اند؛ اما لازمه اصلی هر ۴ تای آنها داشتن نظم، برنامه مشخص و هدفی روشن برای زندگی بعد از ترک اعتیاد است.

  با استفاده ار منیوی بالای سایت مجله و گزینه جستجو (search)، از صدها تحقیق و گزارش مجله اعتیاد در مورد جنبه‌های مختلف اعتیاد استفاده کنید.

  در مورد کمک به معتاد بیشتر بخوانید:

  کمک به معتاد، وقتی عزیزمان اعتیاد دارد

  بهترین روش ترک و درمان اعتیاد

  چگونه بعد از ترک، پاک بمانید

  سوء‌ مصرف الکل را بشناسید

  آشنایی با مراحل ترک در مرکز ترک اعتیاد

  Helping Someone with a Drug Addiction

  کمک به معتاد

  تا خود معتاد تمایل نداشته باشد نمیتوان او را مجبور به ترک کرد