کمک به معتاد

کمک به معتاد

helping the addict

برخی خانواده‌ها یا دوستان افراد معتاد، به دنبال یک فرمول جادویی برای کمک به معتادین هستند. همین اول خیال‌تان را راحت کنیم که هیچ راه میان‌بر یا یک شبه‌ای برای ترک اعتیاد وجود ندارد. اول باید خود را با ماهیت اعتیاد آشنا کرده و از روش‌های ترک و درمان آگاه شوید. پشتیباتی‌تان را به فرد معتاد نشان دهید. مشاور مورد اعتمادي پيدا کنيد که بتوانيد برايش حرف بزنيد، درد دل کنيد و مشاوره بگیرید. 

در ضمن تا خود معتاد تمایل نداشته باشد نمیتوان او را ترک داد.  

با استفاده ار منیوی بالای سایت و گزینه جستجو، از صدها تحقیق و مقاله مجله اعتیاد در مورد جنبه‌های مختلف اعتیاد استفاده کنید.

در مورد کمک به معتاد بیشتر بخوانید:

کمک به معتاد، وقتی عزیزمان اعتیاد دارد

بهترین روش ترک و درمان اعتیاد

چگونه بعد از ترک، پاک بمانید

سوء‌ مصرف الکل را بشناسید

انجمن معتادان گمنام NA

آشنایی با مراحل ترک در مرکز ترک اعتیاد