چهار مرحله اساسی در ترک اعتیاد

چهار مرحله اساسی در ترک اعتیاد

اعتیاد یک بیماری مغزی اما قابل درمان است

 ترک اعتیاد به مواد مخدر به چیزی بیشتر از اراده قوی نیاز دارد. خوشبختانه مبارزه با اعتیاد و پیروزی در این نبرد هرچند دشوار، ولی امکان پذیر است، به شرطی که برای رسیدن به هدف از روش‌های آزموده و اثبات‌شده استفاده شود.

اعتیاد یک بیماری مغزی اما قابل درمان است. فرد معتاد باید انگیزه و تمایل تغییر برای غلبه بر اعتیاد را داشته باشد.

متاسفانه بسیاری از معتادان چنین انگیزه و تمایلی را ندارند. فرد برای غلبه بر اعتیاد با موانع زیادی روبرو می‌شود و ممکن است از وجود درمان اعتیاد موثر و خدمات حمایتی بی اطلاع باشد.

مسلما ترک ماده‌ای که بدن انسان به آن عادت کرده و معتاد شده، آسان نیست. اما به محض اینکه معتاد تصمیم به ترک بگیرد، اگر تمایل داشته باشد و از خدمات حمایتی استفاده کند، می تواند بر این مشکل غلبه کند. مرحله سم زدایی یا detox فرآیندی پیچیده است. میل شدید به ماده مخدر و خماری ناشی از نرسیدن آن به بدن در مرحله سم‌زدایی، یکی از دلایل دشوار بودن ترک اعتیاد می‌باشد.

برای ترک اعتیاد بایستی تصمیم بگیرید و خود را باور کنید.

چهار مرحله ترک اعتیاد
یکی از دلایل شکست در روند ترک اعتیاد، انتخاب روش درمان اشتباه است

۴ مرحله آزموده و ثابت شده برای غلبه بر اعتیاد عبارتند از:

1) پذیرش و درک اینکه معتاد هستید و کمک گرفتن از کارشناسان و متخصصان مراکز بازپروری. برنامه های دوازده قدمی مانند معتادان گمنام بسیار موثر و موفق هستند.

2) پرهیز اولیه از مصرف و ادامه درمان. این مرحله دشواری است زیرا طی آن دچار عوارض آزاردهنده خماری خواهید شد. برای غلبه بر میل شدید به مصرف، بایستی تکنیک‌ها و مهارت‌های مهمی را فرا بگیرید.

3) خودداری از مصرف پس از ترک کمپ یا مرکز بازپروری، علیرغم روبرو شدن مجدد با محرک‌هایی که سبب گرایش شما به مواد مخدر یا الکل می‌شود. روان درمانی با افراد متخصص و شرکت منظم در جلسات NA، مفید خواهد بود.

4) در مرحله آخر با استفاده از مهارت‌هایی که در مرکز بازپروری آموخته‌اید، می‌توانید پاک زندگی کنید. شما در این مرحله در مبارزه با اعتیاد پیروز شده، اعتماد به نفس خود را بازیافته‌اید و می‌توانید از زندگی سالم برخوردار شوید.

درباره درمان اعتیاد بیشتر بخوانید:

بهترین روش ترک اعتیاد
درمان اعتیاد به الکل یا الکلیسم
روانکاوی، قطعه گمشده درمان اعتیاد