هم‌وابستگان گمنام

هم‌وابستگان گمنام

  هـم وابسـتگان‌ گمنـام، گروهـی از زنـان و مردانی هسـتند کـه هـدف مشتـرک شـان گسترش روابط سالم است.

  تنها لازمه عضویت تمایل به داشتن روابط سالم و محبت‌ آمیز است.

  ما دور هـم جمع می‌شویم تا با حـمایت و همـراهی یکدیگر در این سفری که برای کشـف خـود می‌باشد بیامـوزیم که به خود عشق بورزیم. زندگی بر اساس این برنامه به هر یـک از ما این امـکان را می‌دهد که به طـور روز افـزون با خودمان در مـورد سـابقـه زندگی خصـوصـی‌مان و رفتـارهای هم‌ وابستـگانه‌مـان بیشـتر صادق باشیم.

  ما به دوازده قدم و دوازده سنـت برای رسیـدن به خرد و دانـش متکـی هـستیم. اینها اصـول برنامه ما هستـند و ما را به سـوی برقـراری روابـط صادقـانه و رضایت‌بخش با خود و دیـگران سـوق مـی‌‌دهند. هر یـک از ما در CoDA مـی‌آموزیـم تا پلـی به سـوی نـیروی‌ برترمان بسـازیم، همـان نیروی‌ بـرتـری که خـودمان او  را درک  می‌کنیـم و به دیگران نیز اجازه می‌دهیم که این کار را بکنند.

  این فرآینـد نوسـازی برای ما هـدیه‌ای شفا بخش است. با انجـام پیگیرانه برنامه هم‌ وابستگان‌ گمنام، هریـک از ما می‌‌تواند احساس شـادی، آرامش و پذیرش جدیدی را تجربه کند.

  برای اطلاعات بیشتر به سایت انجمن مراجعه فرمایید: https://coda-ir.org

  برچسب‌ها