170-NA-street-addict-200x150

نزدیک به سه میلیون نفر در ایران معتاد هستند

  پرویز افشار سخنگوی ستاد مبارزه با مواد مخدر ایران می‌گوید شیوع شناسی جمعیت ۱۵ تا ۶۵ ساله نشان داده است که در ایران دو میلیون و ۸۰۸ هزار نفر معتاد هستند.

  به گزارش خبرگزاری ایرنا، آقای افشار دیروز (سوم تیر) گفت این آمار نشان می‌دهد مصرف مواد مخدر “رشد چندانی نداشته” و با توجه به رشد جمعیت کاهش هم یافته است. این در حالی است که در پنج سال گذشته شمار معتادان در ایران یک میلیون و ۳۲۵ هزار نفر اعلام شده بود.

  سعید صفاتیان رئیس کارگروه کاهش تقاضای اعتیاد کمیته مستقل مبارزه با مواد مخدر مجمع تشخیص مصلحت نظام امروز به ایرنا گفت: “عدد دو میلیون و ۸۰۸ هزار معتاد که اخیرا اعلام شده است، عدد صحیحی نیست و باید به این رقم معتاد در کشور ۲۰ تا ۳۰ درصد دیگر نیز اضافه کرد.”

  آقای صفاتیان گفت “پنهان‌کاری” مردم در پیمایش‌های شیوع‌شناسی باعث شده آمار معتادان در ایران کمتر از رقم واقعی باشد.

  اگر صحبت‌های آقای صفاتیان را معیار قرار دهیم باید شمار واقعی معتادان در ایران را حدود سه و نیم میلیون نفر دانست که در مجموع “نزدیک به ۱۰ میلیون” نفر به گونه‌ای با مواد مخدر درگیر هستند.

  آقای صفاتیان همچنین گفت با توجه به رشد جمعیت میزان مصرف کاهش نیافته است:

  “به جمعیت کشور از سال ۹۰ تا ۹۵ حدود چهار میلیون و ۸۰۰ هزار تن اضافه شده است؛ یعنی ما تقریبا نزدیک پنج درصد، رشد جمعیت داشته ایم اما تعداد معتادان در این پنج سال از یک میلیون و ۳۲۵ هزار به ۲ میلیون و ۸۰۸ هزار تن رسیده است و ۱۰۰ درصد رشد دارد؛ این در حالی است زمانی می توان آمار معتادان در کشور را متناسب با رشد جمعیت اعلام کنیم که آمار نیز پنج تا ۱۰ درصد افزایش یابد.”

  منبع: ایرنا