معتادان گمنام در افغانستان

معتادان گمنام در افغانستان از آغاز تاکنون

آغازی برای معتادانی که راهی برای پاک ماندن نداشتند

  انجمن معتادان گمنام در افغانستان، توسط تعدادی از دوستان که در ایران پاک شده بودند آغاز گردید. در ابتدا تنها فعالیت آنها دور هم نشستن و مشارکت کردن بود، بدون اینکه از نشریات انجمن NA چیزی در اختیار داشته باشند. به مرور با تماس‌های مکرر با ایران، نشریات و پمفلت‌ها وارد افغانستان شد و یک جلسه NA، به صورت بهتر و اصولی شروع به فعالیت کرد.

  این آغازی بود برای یک حرکت جامع، رهگشایی و هدایت اعضایی که در مراکز درمانی، کمپ ها و کلنیک‌ها پاک می‌شدند و راهی برای پاک ماندن نداشتند. پیام رسانی از طریق یک گروه 3 نفره شروع شد. بچه‌ها با اشتیاق هر هفته، به کلنیک می‌رفتند و برنامه اِن اِی را معرفی و از دوستانی که آنجا بودند دعوت می‌کردند که به آنها بپیوندند.

  حمایت بی‌دریغ اعضا

  بعد از چند ماه اطلاع‌رسانی عاشقانه‌ی بچه‌های گروه و حمایت بی‌دریغ اعضای داخل گروه تعداد اعضای تازه وارد بیشتر و بیشتر شد. این حضور پرشور تازه واردها، انگیزه‌ای شد تا دوستان، به ماندن و انتقال قدم‌ها و گرفتن رهجو ترغیب شوند. فعالیت دومین جلسه هم آغاز گردید و اولین کارگاه آموزشی با حمایت ساختار جهانی و خدمت‌گزاران منطقه‌ی ایران در افغانستان برگزار گردید. شور و اشتیاق فراوان در این کارگاه زبانزد مردم شهر و مسئولین دولتی و ارگان‌های مدنی و اجتماعی شد. بطوریکه خواستار تیم‌های اطلاع رسانی بیشتری در دفاترشان شدند.

  خدا را سپاس که هر روز به تعداد اعضای معتادان گمنام در افغانستان اضافه شد و اولین جلسه ساختاری ناحیه، در شهر هرات، شروع به فعالیت کرد. در نتیجه پیام بهبودی به صورت بهتر و اعضای مسئولیت پذیر بیشتری به دیگران رسید. در سال‌های بعدی با تلاش خستگی ناپذیر اعضای خدمتگزار ناحیه، جلسات بیشتری در شهر هرات راه اندازی شد. به دنبال آن ساختار شورا در کابل برای اجرای کاری کامل‌تر شروع به کار کرد. نماینده فرا منطقه‌ای انتخاب شد. مشکلاتی که در شهرها و داخل جلسات حل نشدنی بود در ناحیه و شورا مورد بحث قرار گرفته و راهکارهایی از آنجا به گروه‌ها می‌رسید.

  ما بهبود پیدا می‌کنیم

  اولین حرکت شروع فعالیت انجمن معتادان گمنام در افغانستان، توسط تعدادی از دوستان که در ایران پاک شده بودند آغاز گردید

  کمک یک معتاد به معتاد دیگر

  در طول چند سال گذشته 15 جلسه بهبودی NA و یک جلسه بانوان، در افغانستان شروع به فعالیت کرده است. بیش از چند کارگاه، به کمک صندوق جهانی و APF در هرات و کابل برگزاری شد. اعضا از همه شهرهایی که در آن جلسات معتادان گمنام برگزار می‌شد؛ حضور پیدا کردند. شعله‌های عشق وکمک یک معتاد به معتاد دیگر روز به روز بیشتر می‌شد. به دنبال آن اعضا کمیته‌های بیشتری، به وجود آورند. امروز خوشبختانه درافغانستان کمیته نشریات کل، اطلاع رسانی کل، نماینده فرا‌منطقه‌ای فعال و کمیته کارگاهی، چاپ آدرس جلسات  و کمیته پاسخ گویی را فعالانه به پیش می‌برند.  روز به روز به تعداد اعضای معتادان گمنام در افغانستان اضافه می‌شود.

  به همین سادگی، این خواست خدا بود که، ما معتادان، در کشور ناامنی که بخش عظیمی از مواد مخدر جهان را تولید می‌کند و در هر نقطه شهر مواد مخدر به فراوانی پیدا می‌شود، در گوشه تنهایی و انزوا، نمرده باشیم. برنامه‌ای را پیدا کنیم که با کمک آن زنده هستیم و پاک زیستن و پاک ماندن را هر روز تجربه می‌کنیم.

  به امید آنکه روزی در افغانستان هیچ معتاد خواستار پاکی و بهبودی، از درد بیماری اعتیاد نمیرد.

  بشیر احمد از هرات افغانستان/ مجله پیام بهبودی، شماره ۵۹

  درباره اعتیاد در سایت اعتیاد بیشتر بخوانید:
  زندگی جدید بعد از ترک اعتیاد
  زنگ خطر جهانی درباره الکل
  سایت انجمن معتادان گمنام در ایران

  برچسب‌ها