فاصله زمانی اولین مصرف تا مرگ

فاصله زمانی اولین مصرف تا مرگ

  چقدر طول مي‌كشد تا از اولين بار كه مصرف مواد مخدر را آغاز مي‌كنيم به مرگ برسيم؟ آيا پاسخ روشني براي اين موضوع وجود دارد؟

  روشن است كه راهي كه اعتياد پيش پاي معتادان قرار مي‌دهند در نهايت به سه نقطه ختم خواهد شد. زندان، تيمارستان و گورستان. معتادان اگر شانس زيادي داشته باشند مي‌توانند باقي عمر را در زندان سپري كنند. در غير اين صورت زندگي پشت ديوارهاي سرد و آهنين تيمارستان‌ها دسته‌ كمي از خاك‌هاي سرد گورستان ندارد. جايي كه آنها بين سيمان‌ها دفن مي‌شوند تا بميرند و جسد آنها به گورستان منتقل شود.

   يك كارشناس سازمان پزشكي قانوني معتقد است كه«فاصله بین شروع مصرف مواد مخدر تا مرگ، دو تا سه سال است.»

  به خوبي مي‌دانيم كه تصادفات جاده‌اي بيشترين ميزان مرگ و مير در جامعه ايران را به خود اختصاص داده است. در همين حال است كه محمدرضا قديرزاده، كارشناس پزشكي قانوني خبر مي‌دهد كه «رتبه دوم به موادمخدر تعلق دارد. او گفته: «مرگ های ناشی از مصرف مواد مخدر، دومین علت مرگ های غیرطبیعی پس از مرگ های ناشی از تصادفات در کشور است.»

  آخرين آماري كه اخيرا درباره مرگ و ميرمعتادان به صورت رسمي منتشر شد اعلام مي‌كرد كه هر 3 ساعت يك معتاد بر اثر مصرف مواد مخدر راهي قبرستان مي‌شود. عباس ديلمي‌زاده ماه پيش به روابط عمومي ستاد مبارزه با موادمخدر گفته بود: هر روز ٨ نفر بر اثر مصرف موادمخدر مي‌ميرند.

  در همين حال است كه قديرزاده به آثار سوء مصرف موادمخدر و اثر آن بر مرگ غيرطبيعي تاكيد كرده و مي‌گويد: «از هر یکهزار فوت ثبت شده در کشور طی سال گذشته، علت هشت فوت، ناشی از سوء مصرف مواد مخدر بوده است.»

  فاصله زمانی اولین مصرف تا مرگآمار نگران كننده‌اي كه پزشكي قانوني از فوت مصرف كنندگان موادمخدر ارائه مي‌كند، لزوم توجه بيشتر به بحث درمان اعتياد را نشان مي‌دهد

  او كه خود مسئوليت اجرايي «طرح بررسی مرگ ومیر ناشی از مصرف مواد مخدر» را برعهده دارد معتقد است كه «این بررسی پیرو انعقاد تفاهمنامه بین سازمان پزشکی قانونی کشور و ستاد مبارزه با مواد مخدر انجام شده که فرم های آماری آن در حال رفع اشکال و تکمیل هستند.» قدیرزاده افزود: بر اساس شیوع مرگ های ناشی از مواد در هر یکصد هزار نفر، استان های همدان، اصفهان و تهران به ترتیب دارای بیشترین تعداد مرگ هستند.

  وی با اشاره به تشخیص هویت متوفیات ناشی از سوءمصرف مواد گفت: 93 درصد از جامعه آماری این بررسی، شناسایی شده و هفت درصد فاقد هویت بودند.

  وي خبر مي‌إهد كه سن شروع مصرف مواد مخدر در این بررسی 25 سال بوده است. رقمي كه به نظر مي‌رسد چندان واقعي نباشد. همچنين براساس تحقيقات اين گروه مشخص شده است كه «در سال گذشته، ماه های اردیبهشت، شهریور و تیر دارای بیشترین تعداد فوتی ناشی از مصرف مواد مخدر بودند.»

  آمار نگران كننده‌اي كه اين كارشناس پزشكي قانوني از فوت مصرف كنندگان موادمخدر ارائه مي‌كند، لزوم توجه بيشتر به بحث درمان اعتياد را نشان مي‌دهد. با رشد جمعيت و افزايش روز افزون موادمخدر صنعتي امكان بالا رفتن اين آمار چندان دور از ذهن نيست. لذا در اين شرايط به نظر مي رسد عزم جدي‌تري براي مقابله با اعتياد لازم است.

  حميد جهان بين / سایت اعتیاد www.etiad.org{tortags,262,2}

  برچسب‌ها