دو برابر شدن زنان معتاد

علت ۵۰درصد طلاق‌ها «اعتیاد» است

   بیش از ۵۰ درصد از طلاق‌ها در ایران به دلیل اعتیاد همسر است. اعتیاد پدیده مخربی است که اکنون جهان با آن درگیر است و نمی‌توان گفت در کدام از شهرهای کشور ما آمار معتادین بیشتر یا کمتر است.

   زن و شوهری که معتاد باشند، اولویت خود را مصرف مواد مخدر می‌دانند و به امور خانواده رسیدگی نمی‌کنند، لذا همین امر منجر می‌شود که زن و مرد ناخودآگاه از هم فاصله بگیرند و اگر هم طلاق خود را در دفترخانه‌ها ثبت نکنند، دچار طلاق عاطفی شده‌اند.

   اعتیاد مهمترین آسیب اجتماعی در حوزه زنان است. زنان ۱۰ درصد معتادان کشور را تشکیل می‌دهند. اعتیاد افراد متاهل آسیب‌های اجتماعی بیشتری برای خانواده‌ها به ویژه کودکان به دنبال دارد. یکی از این آسیب‌­ها افزایش طلاق در جامعه است. بیش از نیمی از طلاق­‌هایی که در کشور رخ می دهد، ناشی از اعتیاد است.

   ازدواج با فرد معتاد با این تصور که “تغییرش می‌دهم”، تصمیمی کاملاً اشتباه است. فرد معتاد نیز قبل از برقراری هر رابطه‌ای باید به‌طور کامل سالم شود و خودش را از اعتیاد رها کند تا بتواند زندگی خوب و با آرامشی داشته باشد.

  مطابق با ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی، قانونگذار به زن حق داده است که با شرایطی، با اثبات اعتیاد شوهر به مواد مخدر یا مشروبات الکلی از طریق عسر و حرج بتواند حتی با مخالفت مرد، طلاق بگیرد.

  عسر و حرج عبارت است از به وجود آمدن وضعیتی که ادامه زندگی را برای زن با سختی و مشقت همراه ساخته و تحمل آن برایش مشکل باشد.

  اگر معضل اعتیاد حل شود، بسیاری از معضلات اجتماعی نظیر طلاق نیز حل خواهد شد چراکه اعتیاد عامل بروز بسیاری از معضلات اجتماعی است.

  برچسب‌ها