زندگی کن و بگذار زندگی کنند

زندگی کن و بگذار زندگی کنند

لزومی ندارد که منزوی شویم

  زندگی کن و بگذار زندگی کنند یعنی شما باید با عقاید و رفتار دیگران مدارا کنید تا آنها نیز به طور مشابه نظرات شما را تحمل کنند.

  اگر اعضای انجمن الکلی‌های گمنام بخواهند از طریق قطع مصرف الکل، خوشبختی و آرامش به دست بیاورند، باید به اعمال و احساسات دیگران وابسته نباشند.

  تمایل به نگرانی برای دیگران یک ویژگی ذاتی است؛ یکی از خصوصیاتی است که هیچ کدام از ما نمیتوانیم کنترل کنیم.

  «زندگی برای خودم»، بدون این‌که برای دیگران احساس نگرانی کنیم، هنری است که کمتر کسی آن را دارد. به دلیل این تمایل، وقتی که مشاهده می‌کنیم کسی به چیزی دست پیدا کرده که ما نداریم، ممکن است احساس حسادت و ناامیدی به ما دست بدهد. این اتفاق به دلیل عدم تمرکز کافی بر خودمان و به ویژه توجه نکردن به نیازها و آرزوهای خودمان رخ می‌دهد.

  آیا این الگو در زندگی همه ما وجود دارد؟ آیا ما به مسائلی که مرتبط با ما نیستند بی‌خودی توجه می‌کنیم و در نتیجه، خود را از دیدگاه واقعی خود محروم می‌کنیم؟

  زندگی کن و بگذار زندگی کنند!

  لزومی ندارد که منزوی شویم یا خود را اسیر کنیم، یا هرگز از دوستان کمک و نصیحت نگیریم. برنامه اِی اِی به من میاموزد که با دو چیز کنار بیایم. کنار آمدن با این دو چیز کمک میکند که زندگی خوبی داشته باشم.

  وقتی یکی از نقص‌های اخلاقی ما مانند مثال بالا خود را نشان میدهد، طبیعی است که ما مصراً می‌خواهیم الگوی خود را تغییر دهیم.

  وقتی فرد الکلی در برنامه AA به شعار «زندگی کن و بگذار زندگی کنند»، روبرو می‌شود، در مورد این ویژه‌گی به او بسیار کمک میشود. او تلاش می‌کند حسادت‌ها و رنجش‌ها را برطرف کند و از بین ببرد. بعد سعی می‌کند برای خودش زندگی کند و به الگوی دیگران وابستگی نداشته باشد.

  عضو خوب انجمن الکلی‌های گمنام، به جای انتقاد از دیگران، روی ضعف‌ها و مشکلات خودش تمرکز می‌کند. وقتی خودمان را در معرض انتقاد قرار می‌دهیم، نمی‌توانیم به دیگران خرده بگیریم. شخص الکلی در برنامه AA ارزش زندگی به سبک خودش را، به جای تقلید از زندگی دیگران، درک می‌کند.

  اگر ما پس از ترک اعتیاد و اجرای اصول برنامه الکلی‌های گمنام، می‌خواهیم از طریق مشروب نخوردن، خوشبختی و آرامش به دست بیاوریم، باید به روش خودمان زندگی کنیم و به اعمال و احساسات همسایگانمان وابسته نباشیم.

  لزومی ندارد که منزوی شویم یا خود را اسیر کنیم، یا هرگز از دوستان کمک و نصیحت نگیریم. برنامه A.A به من می‌آموزد که با دو چیز کنار بیایم. کنار آمدن با این دو چیز کمک می‌کند که زندگی خوبی داشته باشم.

  این دو چیز، شخص من و پروردگار مهربان هستند.

  Live and Let Live
  D. H. M.
  Peekskill, New York
  Grapevine Magazine, August 1947


  نواقص اخلاقی می‌تواند به جدایی، تفرقه، اختلاف و عدم هماهنگی، و در نتیجه، به فراری از یک ارتباط سالم با دنیا و دیگران منجر شود. اصول برنامه‌ بهبودی به ما کمک می‌کنند تا راه میانه‌ای را در پیش گرفته و به اعتدال و زندگی در صلح و آرامش با دیگران دست یابیم. برای رسیدن به این هدف، ما باید سعی کنیم زندگی خود را مطابق با اصول روحانی آراسته و با رویکردی متعادل به زندگی بپردازیم.

  درباره اعتیاد بیشتر بخوانید:

  بهبودی مستلزم ذهنی باز است

  هوشیاری احساسی

  Live and Let Live

  برچسب‌ها