روش جديد مقابله با وسوسه بعد از ترک اعتیاد

روش جديد مقابله با وسوسه بعد از ترک اعتیاد

باید بدانیم که وسوسه، موج است

رییس مرکز تحقیقات سوء مصرف و وابستگی به مواد دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی اعلام کرد: فقط اجتناب از وسوسه مصرف مواد، کافی نیست. بلکه باید آن را مدیریت کرده و قصد مواجهه فعال با تجربه ناخوشایند داشته باشیم.

به گزارش مجله اعتياد، دکتر علی فرهودیان در مقاله خود با عنوان «مدیریت و برخورد با وسوسه» که در سی و چهارمین سمپوزیوم «اعتیاد و آسیب های روانی» ارائه شد، افزود: فقط وسوسه مصرف بعد از ترک اعتیاد، عامل مصرف مواد مخدر نیست، بلکه تلاش برای رفع آن، سبب مصرف می شود.

وی توضیح داد: چیزی که عامل لغزش است، فقط وسوسه نیست، در واقع، به جای مدیریت آن، تلاش برای نداشتن آن و تصمیم گرفتن برای نداشتن وسوسه است که عامل مصرف مواد می شود.

عضو هیات علمی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، با اشاره به تلاش اغلب مصرف کنندگان برای درمان اعتیادشان و مبارزه با وسوسه خود، نظریه گوردن مارلات Gordon Marllat را محور سخنانش قرار داد .

وسوسه مصرف بعد از ترک اعتیاد موج است!

 مارلات، یک تغییر در زنجیره شناختی ایجاد کرد و مراحل آن را میتوان اینگونه بیان کرد: متوجه شد که اجتناب فعال از تجربه ناخوشایند است و وسوسه بعد از ترک اعتیاد به عنوان یک فرآیند نرمال، وجود دارد. مدیریت غیرفعال تجربه ناخوشایند و قصد مواجهه فعال با تجربه ناخوشایند داشته باشیم.

وی به نقل از مارلات، درباره نحوه مقابله با وسوسه بعد از ترک، گفت: باید بدانیم که وسوسه، موج است و باید برای مدتی با روش‌های مختلف به تعویق بیافتد تا مانند موج، رد شود. جاهایی بپذیریم که وجود دارد و به بیمار فرصت دهیم تا با تقویت ذهن، آن را مدیریت کند.

فرهودیان در ادامه با نمایش کلیپی از گفت وگو و جلسه مشاوره خود با یکی از بیماران اعتیاد، سه جزء این روش که یکی از روش‌ها برای درمان اعتیاد است به ترتیب قصد کردن برای تعقیب ارزش، نتیجه قصد کردن و برنامه ریزی برای قصد مجدد را بیان کرد.

یکی از دلایل وسوسه مصرف بعد از ترک اعتیاد، توانایی نداشتن در کنترل استرس و مدیریت درست آن است. بسیاری از افراد برای رهایی از فشارروانی، سرپوش گذاشتن روی مشکلات و خاطرات تلخ، به مواد مخدر یا الکل پناه می آورند. بنابراین یکی از راه های پیشگیری از وسوسه، مدیریت و کنترل استرس است. تقویت بدن بعد از ترک بسیار حائز اهمیت است. برای مدیریت استرس می توانید از  راهکارهای زیر استفاده کنید:

-ورزش کردن

-مدیتیشن و یوگا

-دوری از محیط های استرس زا

-دوش گرفتن

-نوشیدن دمنوش

برنامه های عرفانی و برنامه های دوازده قدمی مانند معتادان گمنام، در ترک اعتیاد و جلوگیری از لغزش بسیار موفق بوده است.

مقالات مرتبط