گُل

اعتیاد خاموش به «گل»

   طبق گزارش ستاد مبارزه با مواد مخدر، دلیل افزایش مصرف «گُل» به تغییر الگوی مصرف مخدرها طی یک دهه اخیر برمیگردد. ۱۰ سال قبل ۴ درصد جمعیت معتادان کشور به گل یا ماری‌جوانا اعتیاد داشتند و این رقم اکنون ۳ برابر شده است؛ الگویی که از تریاک به سمت هروئین و کراک، بعد از آن به سمت شیشه و سپس به ماده مخدر گل سوق پیدا کرده است.

  عوارض مصرف گل 

  یک دانشجوی مصرفکننده ماری‌جوانا (گل) که برای ترک اعتیاد به یکی از کمپهای سازمان بهزیستی مراجعه کرده است، درباره نحوه معتاد شدنش به این ماده به همشهری میگوید: تقریبا ۱۸ سالم بود. دوستم به من گفت بیا چیزی بکشیم که حال آدم را خوب میکند، حس خوبی دارد و سر آدم گیج میرود. وقتی گل کشیدم، خوشم آمد، ولی نمیدانستم پیامدش چیست.

  وی که نمیخواهد نامش فاش شود، اضافه میکند: بعد از اینکه اولین بار گل کشیدم، به من مزه داد و فردای آن روز خودم برای مصرف گل دنبال دوستم رفتم. دیگر کلاس نرفتیم و با دوستم به باراجین رفتیم و دم آبشار نشستیم گل کشیدیم. آنقدر این کار را تکرار کردیم که به گل معتاد شدیم.  این دانشجو با تأکید بر اعتیادآور بودن مصرف گل میگوید: وقتی با گل آشنا شدم، هر روز ساعت ۱۰ صبح آن را مصرف میکردم و وقتی گل نداشتم، زودرنج و شکاک میشدم.

  من که پیش پدرم پایم را دراز نمیکردم و احترامش را در هر حالی نگه میداشتم، موقع خماری به او میگفتم باید به من پول بدهی چون نمیتوانستم کار کنم و زندگیام آشفته شده بود. این جوان ۲۲ ساله اعتقاد دارد مصرف گل بین جوانها خیلی بیشتر شده است و ادامه میدهد: ۴ سال قبل که برای اولین بار گل مصرف میکردم، جوانان خیلی کمی این ماده را مصرف میکردند، ولی در حال حاضر خیلی از جوانها گل میکشند و این کار برای آنها هیچ قبحی هم ندارد.  

  دلیل افزایش مصرف «گُل»
  یک روانشناس هم افزایش احساس سرخوشی را از دلایل گرایش به گل بیان می‌کند و می‌گوید: معمولا نوجوانان و افرادی که علاوه بر بحران‌های بلوغ، نوجوانی و جوانی دچار تنش با خانواده هستند یا خُلق غمگین دارند، تلاش می‌کنند با مصرف گل شکست‌ها و غم‌های زندگی شخصی خود را به فراموشی بسپارند.

  قیمت پایین

  یک درمانگر اعتیاد با بیان اینکه مصرفکنندههای گل عموما در سنین پایین هستند، میگوید: این افراد کسانی هستند که تصور میکنند گل ماده مخدری مثل هروئین نیست. چون این ماده مثل سیگار مصرف میشود، فکر میکنند اثراتش نیز مانند آن است. همچنین آنها بابت تهیه گل پول چندانی نمیپردازند به همین دلیل چندان دچار لطمات مادی نمیشوند. امیر خلیفهزادگان با یادآوری اینکه این ماده مخدر راحت بین جوانها تهیه و مصرف میشود، میافزاید: چون گل مانند سیگار استعمال میشود، بسیاری از خانوادهها در مراجعه به ما نمیگویند بچه ما معتاد شده، بلکه معتقدند فرزندشان سیگاری شده است.  وی گل را یک مخدر خاموش توصیف و بیان میکند: بیشتر معتادان به گل وقتی خودشان را با دیگر معتادان مقایسه میکنند، تصور میکنند جزو افراد معتاد طبقهبندی نمیشوند.  

  فراموشی غمها

  یک روانشناس هم افزایش احساس سرخوشی را از دلایل گرایش به گل بیان میکند و میگوید: معمولا نوجوانان و افرادی که علاوه بر بحرانهای بلوغ، نوجوانی و جوانی دچار تنش با خانواده هستند یا خُلق غمگین دارند، تلاش میکنند با مصرف گل شکستها و غمهای زندگی شخصی خود را به فراموشی بسپارند.  آرمین وزیری ادامه میدهد: همچنان که در برههای گفته میشد مصرف شیشه باعث لاغری افراد چاق میشود، الان هم به نوعی به افراد لاغر گفته میشود که مصرف گل اشتها را بیشتر و آنها را چاق میکند.  وی با بیان اینکه مصرف گل معمولا گروهی صورت میگیرد و به ندرت به صورت فردی اتفاق میافتد، اظهار میکند: متاسفانه یکی از علل اشاعه مصرف این ماده مخدر الگوی فرزندپروری سهلگیرانهای است که معمولا خانوادههای امروز از آن تبعیت میکنند.  

  آموزش در مدارس و دانشگاهها

  اردشیر صفاپور، دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر قزوین با اشاره به فرارسیدن فصل پاییز و بازگشایی دوباره مدارس و دانشگاهها میگوید: قطعا امسال برنامههای متعددی در سطح مدارس و دانشگاهها داریم که در آنها عواقب خطرناک مصرف گل را به نوجوانان و جوانان توضیح و به آنها به شکل جدی هشدارمیدهیم که دنبال مصرف این مخدر توهمزا نروند.

  همشهری

  برچسب‌ها