فقط به جلسات معتادان گمنام برگردید

فقط به جلسات معتادان گمنام برگردید

ما بهبود پیدا می‌کنیم

“فقط به جلسات معتادان گمنام برگردید”…همیشه این را می‌شنوید! گرچه من از برچسب “لغزش مزمن” بیزارم اما دو دهه آمدن و رفتن من به میدان دوازده قدمی معتادان گمنام، یک راه واضح و مستقیم نبوده است.

پس چه چیزی باعث بازگشت من به برنامه و جلسات NA می‌شود؟ من به یک دلیل ساده در زمان‌ها و شرایط مختلف پس از لغزش‌هایم، راه خود را به اتاق های NA یافته‌ام. همین‌که یک معتاد در معرض بهبودی قرار گرفت، زندگی اعتیاد فعال برای همیشه برای او ویران می‌شود.

پیام بهبودی در جلسات معتادان گمنام

وقتی برای اولین بار ذره‌ای از پیام بهبودی را شنیدم و درک کردم، فهمیدم که راه بهتری نیز برای زندگی وجود دارد. از آن نقطه در زندگیم دریافتم که دو انتخاب دارم. یا به مصرف تا عاقبت تلخ یعنی زندان، تیمارستان و مرگ ادامه دهم و یا راه تازه‌ای برای زندگی پیدا کنم.

به همین دلیل من به جلسات معتادان گمنام برگشتم. مصرف زندگی نیست بلکه اسارت بدست خویش است.

حال که بسیار قدیمی‌تر هستم بیشتر روزها در جلسات بهبودی شرکت می کنم و اصول انجمن معتادان گمنام را انجام می‌دهم.

چندی پیش وقتی نشریات NA را مطالعه می‌کردم، سرانجام به یک لحظه مثبت و ضروری رسیدم. غیرمنتظره بود، کتابچه “An Introductory guide to Narcotics Anonymous” ” (راهنمای مقدماتی معتادان گمنام) را ورق می‌زدم  در صفحه 24 نوشته بود: “بنظر می‌رسد هر روش زندگی که در جستجوی پیشرفت معنوی است نیازمند بسیاری چیزها مانند آزادی، حسن‌نیت، اعمال سازنده و رشد فردی است که که در اعتیاد غایب هستند.”

جلسات معتادان منام
مصرف مواد مخدر، زندگی نیست بلکه اسارت به‌دست خویش است

درباره اعتیاد بیشتر بخوانید:
وقتی پاک‌ماندن مهم‌تر از نشئه‌کردن باشد
رابطه راهنما و رهجو در معتادان گمنام
تنهایی

سایت انجمن معتادان گمنام ایران: www.na-iran.org

ما بهبود پیدا می‌کنیم

چیزی که باعث تغییر مسیر من شد، درک تمام چیزهای محوری بود که به‌خاطر اعتیاد در من از بین رفته بود.

آزادی واقعی در برنامه بهبودی برای من، احساس بامعنا بودن و هدف داشتن است. خوش‌نیت‌بودن، مرا قادر می‌سازد که به‌جز خود به دیگران هم فکر کنم.

رشد فردی، با کمک دیگران، مرا قادر به آزادیی می‌سازد که در باره‌اش خوانده‌ام.  رشد کردن و عاقل‌شدن.

با اعمال سازنده و خلاق من قادرم که درس‌ها و اصول NA را در تصمیمات روزانه زندگی‌ام بکار گیرم. در همان کتابچه در صفحه 142 آمده است “این عقیده که اگر معتاد شدی برای همیشه معتاد می‌مانی”، دیگر نه مورد قبول جامعه و نه خود معتاد است.

من در نهایت باور کردم که “ما بهبود پیدا می‌کنیم”.

نویسنده: گمنام.  مترجم: مسعود- ن

منبع: SE Arizona Area Newsletter