تماس با ما

تماس با ما

لطفاً با ما در تماس باشید و اظهار نظر کنید.

مجله اینترنتی اعتیاد از دریافت مقالات علمی و کارشناسی در مورد اعتیاد استقبال میکند. همچنین شما می‌توانید داستان و تجربه اعتیاد و بهبودی خود را با ما در میان بگذارید.

ما در آغاز راه هستیم و تا رسیدن به اهداف خود خیلی فاصله داریم. با ما همکاری کنید…

لطفاً از طریق ایمیل زیر با ما در تماس باشید:

info@etiad.org