63-NA-brain-200

افزایش چهار برابری مرگ ناشی از مواد افیونی در آمریکا

  مطالعه جدید نشان می‌دهد مرگ ناشی از سوءمصرف مواد افیونی در آمریکا در طول دو دهه گذشته چهار برابر افزایش یافته و به سرعت در ایالات شرقی این کشور در حال گسترش است.

  به گزارش خبرنگار مهر، طبق نتایج یک مطالعه جدید، شمار مرگ‌های افیونی ناشی از مصرف مواد مخدر مصنوعی نظیر فنتانیل، از مرگ ناشی از مصرف هروئین پیشی گرفته است.

  محققان دانشگاه‌های استنفورد، هاروارد و تورنتو، بحران مواد افیونی را در سه مرحله بررسی کردند. اولین موج مربوط به مرگ‌های مرتبط با مواد افیونی از دهه ۱۹۹۰ تا حدود سال ۲۰۱۰ بود که با مصرف مُسکن‌های تجویزی مرتبط بود؛ دومین مرحله از سال ۲۰۱۰ شروع شد که با مرگ‌های ناشی از مصرف هروئین مرتبط بود؛ و موجب سوم از سال ۲۰۱۳ آغاز می‌شد که با افزایش سریع مرگ‌های مرتبط با مواد مخدر صنعتی و مصنوعی نظیر ترامادول و فنتانیل مرتبط بود.

  طبق اعلام این گزارش، آمریکایی‌های آفریقایی تبار شاهد بیشترین میزان افزایش مرگ ناشی از اووردوز مواد افیونی از سال ۲۰۱۶ تا ۲۰۱۷، با میزان ۲۶ درصد، بودند.

  به گفته محققان، در سال ۲۰۱۷ به طورمیانگین روزانه ۱۳۰ آمریکایی به دلیل اووردوز مواد افیونی جان خود را از دست داده‌اند.

  برچسب‌ها