1024-NA-FemaleCU-460

افزایش شیب خودکشی در ایران

سالانه چند نفر دست به خودکشی می‌زنند؟

  رئیس سازمان امور اجتماعی کشور گفت: میانگین خودکشی در جهان به ازای هر ۱۰۰ هزار نفر ۱۰.۵ نفر است که در کشور ما این آمار به ازای هر ۱۰۰ هزار نفر، ۶.۲ نفر است.

  به گزارش خبرگزاری مهر، تقی رستم‌وندی در حاشیه جلسه شورای اجتماعی کشور در جمع خبرنگاران با بیان این که در ۱۵ سال گذشته شیب افزایش خودکشی را در کشور شاهد بودیم، تاکید کرد: بنا داریم در یک بازه ۷ ساله جلوی افزایش شیب خودکشی را بگیریم و حدود ۱۰ درصد کاهش داشته باشیم.

  او گفت: از سال ۹۵ تقسیم کاری بین وزارت بهداشت که متولی مباحث خصوصی است و دیگر سازمان‌ها و نهادها در کشور انجام شد. از همان سال برنامه‌ای در این خصوص تدوین شد و امروز گزارش‌های خوبی از وزارت کشور و پزشکی قانونی در این جلسه خوانده شد.

  وی افزود: موضوع خودکشی در اقشار مختلف جامعه مورد بررسی قرار گرفت و خودکشی در کشورمان شامل حال دانشجویان و دانش‌آموزان هم شده است.

  مدیرکل دفتر سلامت روانی، اجتماعی و اعتیاد وزارت بهداشت هم در حاشیه این جلسه به خبرنگاران گفت: با اینکه آمار خودکشی در ایران نسبت به دیگر کشورهای جهان بالا نیست، ولی باید این شیب افزایشی را کنترل کنیم.

  احمد حاجبی اظهار داشت: از نظر میزان خودکشی، آمار بالایی نسبت به دیگر کشورهای جهان نداریم ولی باید این شیب افزایش خودکشی را در کشور کنترل کنیم.

  او بیا بیان این که خودکشی یک پدیده چندفاکتوری است و دلایل متعددی دارد، افزود: وزارتخانه‌های بهداشت و کشور و شورای اجتماعی کشور به موضوع خودکشی و فاکتورهای متعدد این موضوع ورود کرده‌اند و تمام دستگاه‌های تأثیرگذار در این حوزه باید برنامه‌های خود را برای جلوگیری از افزایش شیب خودکشی در کشور ارائه دهند.

  حاجبی تاکید کرد: تمام دستگاه‌ها باید در کنار یکدیگر برای کاهش آمار خودکشی در کشور و همچنین مدیریت جمعیت اقدام کنند.