اعتیاد در کمین فرزندان طلاق

اعتیاد در کمین فرزندان طلاق

طلاق و اعتیاد رابطه دو سویه‌ای دارند

 بیش از ۵۰ درصد از طلاق‌ها در ایران به دلیل اعتیاد همسر است. زن و شوهری که معتاد باشند، اولویت خود را مصرف مواد مخدر می‌دانند و به امور خانواده رسیدگی نمی‌کنند، لذا همین امر منجر می‌شود که زن و مرد ناخودآگاه از هم فاصله بگیرند و اگر هم طلاق خود را در دفترخانه‌ها ثبت نکنند، دچار طلاق عاطفی شده‌اند.

 اعتیاد مهمترین آسیب اجتماعی در حوزه زنان است. اعتیاد افراد متاهل آسیب‌های اجتماعی بیشتری برای خانواده‌ها به ویژه کودکان به دنبال دارد. یکی از این آسیب‌­ها افزایش طلاق در جامعه است.

طلاق و اعتیاد رابطه دو سویهای دارند، به طوریکه هم اعتیاد میتواند موجب طلاق شده و هم طلاق میتواند فرد را در معرض خطر گرایش به اعتیاد قرار دهد، اما باید در نظر گرفت که طلاق ناشی از اعتیاد یکی از زوجین بسیار محتملتر است. چنانچه یکی از زوجین دچار معضل اعتیاد شود طرف مقابل به علت علاقه و تعهدی که داشته در صدد ترک عادت همسر خود بر میآید، اما زمانی که متوجه شود تلاشهایش بی نتیجه است با ناامیدی گزینه آخر یعنی طلاق را انتخاب میکند.

طلاق از این افراد بیشتر به این سبب انجام میشود که فرزندان را هم دچار مشکل نکند و آنها را نیز به سمت اعتیاد سوق ندهد. لکن فرزندان اینگونه خانواده بر اثر طلاق والدین یکی از حامیان عاطفی خود را از دست داده و به همین علت در زندگی دچار خلأ میشوند که این خلأ میتواند آنها را در معرض خطر گرایش به اعتیاد قرار دهد.

 ازدواج با فرد معتاد با این تصور که “تغییرش می‌دهم”، تصمیمی کاملاً اشتباه است. فرد معتاد نیز قبل از برقراری هر رابطه‌ای باید به‌طور کامل سالم شود و خودش را از اعتیاد رها کند تا بتواند زندگی خوب و با آرامشی داشته باشد.

اعتیاد در کمین فرزندان طلاق
فرزندان بر اثر طلاق والدین یکی ار حامیان عاطفی خود را از دست داده و به همین علت در زندگی دچار خلأ می‌شوند که این خلأ می‌تواند آنها را در معرض خطر گرایش به اعتیاد قرار دهد.

مشکلات عاطفی فرزندان طلاق

فرزندان طلاق با توجه به از دست دادن یکی از ارکان اصلی تربیتی و عاطفی خود نیاز به مراقبت و توجه بیشتری دارند که والد آنها باید در این زمینه بسیار هوشیارانه عمل کند تا فرزندانش به سمت معضلاتی از جمله اعتیاد کشیده نشوند.

نکته ديگر درباره نحوه تعليم و تربيت فرزندان مادراني است که از مشکل اعتياد رنج ميبرند. اعتمادبهنفس خانمهايي که درگير اعتياد ميشوند، به شدت پايين ميآيد، تمايل به انزوا، تنهايي و طلاق پيدا ميکنند، از اضطراب بيشتري رنج ميبرند و نميتوانند در شرايطي که دچار استرس مي‌‌شوند با مهارتهاي تطابقي خود، استرسهايشان را رفع کنند. به اين ترتيب، چنين مادراني حاميهاي قابلاعتماد و الگوهاي قابلاتکايي براي فرزندان خود نخواهند بود و نميتوانند مهارتهاي اجتماعي، ارتباطي و زندگي را بهدرستي به فرزندان خود آموزش بدهند.

در مجله اعتیاد بیشتر بخوانید

شرایط طلاق از فرد معتاد چیست؟

با شوهر الکلی چه کنم؟

آیا همه با یک روش می‌توانند اعتیاد را ترک کنند؟