اعتیاد به استفاده از مواد پورنوگرافی

اعتیاد به استفاده از مواد پورنوگرافی

در حال حاضر 420 میلیون سایت اینترنتی وجود دارند که مواد پورنوگرافی ارائه می دهند. علت افزایش روز افزون اعتیاد به پورنوگرافی، دسترسی بسیار سهل به آن است به عبارت دیگر انسان برای بدست آوردن مواد پورنوگرافی فقط یک کلیک فاصله دارد.

اعتیاد به پورنوگرافی تعاریف مختلف دارد. استفاده بیش از حد از مواد پورنوگرافی طوریکه سبب اختلال در زندگی عادی فرد شود، اعتیاد به پورنوگرافی تلقی میگردد. تعریف دیگر عبارت است از این است که فرد از مواد پورنوگرافی بعلت استفاده بیش از حد و یا سوء استفاده دچار عوارض مختلف می شود.

سه دلیل عمده برای استفاده از مواد پورنوگرافی ذکر شده است:

• به حقیقت پیوستن رویاها
• اجتناب از ایجاد رابطه با دیگران
• جهت خود ارضائی

گاهی دلیل استفاده از مواد پورنوگرافی این است که فرد در زندگی واقعی به رویاهای خود دست پیدا نکرده و سعی می کند با مواد پورنوگرافی جای کمبودها را پر کند. ریشه اعتیاد به پورنوگرافی معمولا به دوران کودکی بر می گردد.

دانشمندان برای اعتیاد به پورنوگرافی 5 مرحله ذکر کرده اند که به آنها مراحل اعتیاد به پورنوگرافی گفته می شود:

• مرحله مواجهه با مواد پورنوگرافی: بسیاری از افرادی که دارای اعتیاد به پورنوگرافی هستند، دیدن مواد پورنوگرافی را از سنین پائین شروع می کنند.
• مرحله اعتیاد: در این مرحله فرد مبتلا به مواد پورنوگرافی رجوع می کند و یک حالت اجبار در وی است که نمی تواند از رجوع اجتناب نماید.
• مرحله افزایش: در این مرحله روز بروز میزان استفاده از مواد پورنوگرافی بیشتر می شود و بیمار نمی تواند دست از آنها بکشد.
• مرحله حساسیت زدائی: در این مرحله دیگر مواد پورنوگرافی آن حساسیت اولیه خود را برای بیمار از دست می دهند و دیگر بیمار با مواد پورنوگرافی مثل اوایل تحریک نمی شود. بیمار سعی می کند با استفاده بیشتر و متنوع تر از مواد پورنوگرافی به حساسیت اولیه دست پیدا کند، ولی آن اتفاق نمی افتد.
• مرحله عمل: در این مرحله بیمار از دنیای پورنوگرافی خارج شده و وارد اعمال پورنوگرافیک می گردد.

اعتیاد به پورنوگرافی اثرات ویرانگر در زندگی فرد مبتلا دارد:

• مسئولیتهای کاری و شغلی خود را نمی تواند انجام دهد
• صرف هزینه زیاد برای مواد پورنوگرافی
• اقدام به دیدن و استفاده از مواد پورنوگرافی در محلهای نامناسب مثل محل کار
• اقدام به کارهای خطرناک
• وارد شدن در روابط جنسی نامتعارف و بدنبال آن ابتلا به بیماری مختلف و خطرناک
• دستگیری و زندان
• از هم پاشیدن کانون خانواده

راههای مقابله: بیمار می تواند توسط اقداماتی به شرح زیر به خودش کمک کند تا از دام اعتیاد به پورنوگرافی خلاصی پیدا کند:

• محیط خود را عوض نمائید و کارهائی را که هر روز انجام می دادید تغییر دهید.
• از موقعیتهای پر خطر (موقعیتهائی که سبب می شود شما از مواد پورنوگرافی استفاده نمائید) اجتناب نمائید
• یک لیستی از نتایج منفی و مثبت استفاده از مواد پورنوگرافی تهیه و با خود مرور کنید
• سعی کنید کمتر در موقعیت تنهائی قرار گیرید. بهتر است همیشه یک یا چند نفر در اطراف شما باشند.
• دوستان و روابط خود را مرور کنید هر عاملی که سبب کشیده شدن شما به طرف استفاده از مواد پورنوگرافی می شود را کنار بگذارید.
• راههائی پیدا کنید که بتوانید به اضطراب، خشم و افسردگی خود غلبه نمائید.
• سعی کنید فعالیتهائی را پیدا کنید که سبب آرامش شما می شود و می توانید از آنها لذت ببرید.

150-SA-canpeoplerea-460x300 امروزه مشخص شده است که استفاده به هر میزان از مواد پورنوگرافی اثرات سمی بر روی مغز دارد

امروزه مشخص شده است که استفاده به هر میزان از مواد پورنوگرافی اثرات سمی بر روی مغز دارد و این اثرات شبیه اثرات کوکائین بر روی مغز می باشد. بررسیها نشان داده اند، افرادیکه از مواد پورنوگرافی استفاده می کنند وارد روابط جنسی بسیار خطرناک مثل روابط جنسی گروهی، سادیسم (لذت در آزار دادن دیگران) مازوخیسم (اذت در آزار دیدن)،‌ و حتی روابط جنسی با حیوانات می شوند. در حال حاضر 420 میلیون سایت اینترنتی وجود دارند که مواد پورنوگرافی ارائه می دهند. علت افزایش روز افزون اعتیاد به پورنوگرافی، دسترسی بسیار سهل به آن است به عبارت دیگر انسان برای بدست آوردن مواد پورنوگرافی فقط یک کلیک فاصله دارد.

یکی از خصوصیات هر نوع اعتیادی ایجاد تدریجی تحمل به موادی است که فرد به آن اعتیاد دارد. مثلا اگر فرد به هروئین معتاد است پس از مدتی همان میزان هروئین، اثرات دلخواه را ندارد و به ناچار فرد معتاد میزان هروئین مصرفی را زیاد می کند. همین موضوع در مورد مواد پورنوگرافی نیز صدق می کند، بیمار سعی می کند با استفاده روز افزون از مواد پورنوگرافی به خواسته های خود برسد و تعداد ساعتهائی که صرف استفاده از مواد پورنوگرافی می شود، روز بروز بیشتر شده و بیشر زندگی فرد را مختل می کند.

درمان اعتیاد به مواد پورنوگرافی: درمان اعتیاد به پورنوگرافی کار تیمی است. درمان اعتیاد به پورنوگرافی سه پایه اصلی دارد:

• روان دروانی
• رفتار درمانی
• دارو درمانی

اگر بخواهیم از دو روش روان درمانی و رفتار درمانی استفاده کنیم، باز دارودرمانی جایگاه مهمی دارد. با تجویز دارو می توان میل جنسی را بشدت کاهش داد و اضطراب یا افسردگی بیمار را درمان نمود. دارو درمانی کمک می کند که بیمار دوره درمان را به راحتی سپری کند.

تمام تلاش و سعی را باید کرد که بیمار معتاد به استفاده از مواد پورنوگرافی درمان شود چون آن مشکل خانمان سوز است.

نویسنده: دکتر محمدرضا صفری نژاد/متخصص اورولوژی