اعتـیـاد جنسی

اعتـیـاد جنسی

اعتـیـاد جنسی به عدم توانایی در کنترل و یا به تعویق انداختن تمایلات و فــعالیت های جنسی اطلاق می‌گـردد.

در واقـع س/ک/س و اندیشدن به آن، افکار معتاد را تحت سیـطره خـود قرار میدهـد و نـیـاز بـه انـگیـخـتـگـی جنـسی جـای نـــیاز بـه صمیمت را میــگیرد. علت آن معمولا بدرفتاری با معتادین در سنین کودکی اینگونه افراد میباشد.

استرس یـک عامل برانگیزنده و تشدید کننده این اختلال است. در واقــع فـــرد مـــعتاد از طریق «سکس» آلام عاطفی و عـقـده هـای روانــی خود را تسکین می‌دهد. باید توجه داشت که نباید اعتیاد بــه «س/ک/س» را بـــا شــهــوت جنسی قوی اشتباه گرفت. فرد معـتاد ممکن است دارای شـهـوت جـنـسـی اندکی باشد. اعتیاد جنسی در هر دو جنس زن و مـــرد مشاهده میشود. در واقع با ارضـاء جــنسی به فرد احساس سرخوشی در پی آزادسـازی آدرنـالـیـن و آنـدومـرفیـنـها دست داده و وی را موقتا تسکین می‌دهد. مـعــمولا فرد معتاد از رابـطـه جـنـســی خود لذت چندانی نمی‌برد زیـرا پــس از آن دچــار احساس گناه و شرمساری میگردد.

56--SAA-jensi-brain-200علایم اعتیاد جنسی به قرار زیر است:
۱- روسپی‌گری و یا استفاده از آن
۲- خود ارضایی وسواسی و مفرط
۳- آزار جنسی و تجاوز جنسی دیگران
۴- دارا بودن شریک جنسی متعدد بدون تعهد
۵- اقدام به برقراری روابط جنسی مخاطره آمیز
۶- کاهش معنویت و نقض مداوم سیستم ارزشی فرد
۷- استفاده مداوم از تصاویر، مجلات و فیلمهای پورنوگرافیک
۸- تلاش بی وقفه و بی ثمر در محدود کردن افکار محرک جنسی
۹- شهوت جنسی مفرط. بیش از اندازه به مسایل جنسی اندیشدن
۱۰- رابطه جنسی بطور همزمان با چندین نفر و یا تعویض مرتب شریک جنسی
۱۱- ارضاء جنسی از طریق مشاهده دیگران، عریان گرایی و ارتـکاب بـه کــــودک آزاری و تجاوز جنسی
۱۲- بی اعتـنـایی و یـا قـربـانـی کـردن فـعــــالیت‌های مهم اجتماعی، خانوادگی، شغلی و تفریحی بخاطر فعالیتهای جنسی
۱۳- تداوم به اعتیاد بدون توجه به عواقب منفی همچون مشکلات مالی، بــه‌خطر افتادن سلامتی و از هم گسستگی روابط فرد

اعتـیـاد جنسیپرنوگرافی با بهره گیری از تمایلات جنسی مردان  کسب درآمد می کنـد.
امـا ایـن پـــدیده سبب بی ارزش گشتن و تحقیر زنان در جامعه میگـردد.

مراحل اعتیاد جنسی

۱- اشتغال فکری مداوم: تـفـکـرات، تـجـسـمات و خـیـالبــــافی های پیوسته در مورد موقعیتها، منظره ها و فعالیتهای جنسی.
۲- ارجحیت بخشیدن: یک فعالیت و یا موقعیت جنسی مرجح مـعـمـولا الـگـو و بـصورت رفتار کلیشه ای در می آید.
۳-وسواس: اقدام به فعالیت جنـسی مـرجـح بـدون تـــوجه به عواقب منفی و تمایل به متوقف ساختن آن.
۴- احساس ندامت: احساس گناه و شرم بر سر نـاتـوانـی در کنـترل رفتار خود.

درمان اعتیاد جنسی شامل آموزش نحوه ارضاء تمایلات جنسی بطور سالم و طبیعـی، مشاوره فردی، بازسازی روابط از هم گسسته فرد و آمــوزش تکنیکهای غلبه بر استرس میباشد. اما گام نخست درمان، پذیرش فرد به اعتیاد و تمایل فرد به ترک آن میباشد.

اعتیاد به پورنوگرافی ( تصاویر و نوشته های سکسی )

یکی دیگر از نوع اعتیاد، اعتیاد به پورنوگرافی میباشد. پرنوگرافی با بهره گیری از تمایلات جنسی مردان در واقع کسب درآمد می کنـد. امـا ایـن پـــدیده سبب بی ارزش گشتن و تحقیر زنان در جامعه می گـردد. در زیر به دروغها و بدآموزیهایی که پورنوگرافی بر جامعه تحمیل میکند توجه کنید:
۱- رابطه زن و مرد بر پایه س/ک/س بنا می شـود- خیر، رابطه سالم میان زن و مرد بر پایه تعهد، علاقه و اعتماد دو جانبه بنا باید گردد.
۲- زنان مادون بشریت می باشند. مـعمـولا در سـایـتـها و مـنـابـع پـــرنوگرافی از زنان با نامهای همبازی، خرگوش و حیوان دست آموز یاد می شود.

۳- زنان یک نوع تفریح بشمار میـــروند. به زنان به دید یک نوع بازی و سرگرمی نگریسته میشود. هرچه تعداد شریک جنسی یک مرد بیشتر باشد، نشـانه مــوفق بودن و پیروزی وی قلمداد می گردد. چون دارای امتیاز بیشتری در بازی خواهد بود.
۴- زنـان دارایـی و مـایـملک شما هستند. به زنان به دید یک کالا می نـگرنـد. تصـویـر زن زیبایی که در کنار یک ماشین لوکس و زیبا ایستاده است را زیاد دیده اید. مـفـهـوم ایــن تبلیغ آن است که شما هرگاه ماشین مذکــور را خـــریـداری کنید هر دوی آنها یعنی هم مــاشــین و هم زن زیبا را خواهید داشت. پـرنوگرافی به ما می آمـوزد کــه زنــان قــابــل خریداری هستند. مصداق آن را در اجتماع زمانی که مـردی بــرای یک زن پول زیادی خرج میکند را میتوان یافت. مرد می پـنـدارد بـا پـــــول خرج کردن برای زن میتواند با وی رابطه جنسی برقرار کند.
۵- ارزش یک زن به جذابیت و زیبایی اندامهای اوست. از دید پرنو زنان با زیبایی متوسط نیز زشت و ناکامل می باشند. آنها تنها به جسم زن بها میدهند و اندیشه، شخصیت و آگاهی زن را نادیده می گیرند. مـعـمـولا زنان نـازیبا از جانب آنـها ســگ و یا خوک نامیده میشوند.
۶- زنان سزاور تحقیر میباشند. زنان در این پدیده مرتبا تحقیر شده و مـورد اهانت و ابراز نفرت قرار میگیرند.
۷- معمولا دختران زیبا در این پدیده لباسها و کفشهای کودکان را تــن میکنند و یا خرس عروسکی به دست می گیرند و این عقیده را القاء می کنند که کـودکـان و نــوجوانان نیز میتوانند رابطه جنسی داشته باشند و بزرگسالان میتوانند با آنـــها رابطه جنسی برقرار کنند.
۸- رابطه جنسی نامشروع یک نوع خوشگذرانی می باشد. و شما از یک رابطه جنسی که مخاطره آمیز، نامشروع و ماجراجویانه نباشد لذت چندانی نخواهید برد.
۹- روسپیگری افتخار آمیز وسعادتمندیست. مـعمولا تـصـاویـر دختـران و زنــان روسپی را خوشحال و مهیج نمایش می دهـنـد. امـا اغـــلب آنها دختران فراری میباشند که در دام بردگی جنسی گرفتار گشته اند و یا سابقه تجاوز جنسی داشته و یا دچــار یک بیماری لاعلاج مقاربتی می بـاشند و معمولا اغـلب آنـها به مشروبات الکلی و مواد مخدر بــرای تحمل شرایط خود روی می آورند.
۱۰- زنان از آنکه مورد تعدی و تجاوز قرار گیرند لذت میبرند. حتی اگر دختری به پیشنهاد رابطه جنسی نه گفت، منظورش همان بله است. در فـیـلمـهای سـکسـی ابـتـدا دخـتر امتناع می کند اما در نهایت راضی به برقراری رابطه می شود. یـا در فیلمها زنان مورد شکنجه و یا تحقیر قرار میگیرند. این حرکت به مردان می آموزد که میتوانند برای تفریح و سرگرمی زنان را کتک زده و یا آزار دهند.

منبع: سایت پزشکان ایران