آخرین مطالب

39
اعتیاد مواد مخدر

چگونه بعد از ترک، پاک بمانید

زندگی بعد از ترک اعتیاد، چه چالش‌هایی دارد؟ برای تا آخر عمر پاک ماندن و دوباره درگیر وابستگی به مواد مخدر نشدن، این تکنیک‌های مجله اعتیاد را یاد بگیرید....
مطالعه بیشتر
75
اعتیاد الکل

هوشیار به مدت سی سال

ژانویه سال ۱۹۳۸ بود که وارد انجمن الکلی‌های گمنام شدم. اولین جلسه اِی‌اِی نیویورک یک روز در هفته در منزل بیل ویلسون در بروکلین تشکیل میشد....
مطالعه بیشتر