آخرین مطالب

295
اعتیاد قمار

از اعتیاد به قمار و درمانش چه می‌دانی؟

نمی‌توان اعتیاد به قمار را مشروط به حضور در قمار خانه یا کازینو دانست. فرد می‌تواند قمار را در مهمانی‌های دوستانه انجام دهد.وقتی فرد به قمار عادت کند، دیگر نمی‌توان این بازی احتمالات را تفریحی ساده دانست...
مطالعه بیشتر