آخرین مطالب

44
اعتیاد مواد مخدر

اعتیاد باعث خودکشی می‌شود؟

اعتیاد و خودکشی رابطه تنگاتنگ دارند.از میان عوامل موثر در خودکشی، اعتیاد همیشه پررنگ‌تر بوده است. در این مقاله عوامل موثر در خودکشی معتادان را بررسی میکنیم...
مطالعه بیشتر
207
مجله روانشناسی

آسیب شناسی اعتیاد به شیشه

آسیب شناسی اعتیاد به شیشه: استعمال شيشه موجب افزايش ضربان قلب، سرعت تنفس، اضطراب، خشم، نقصان در عملکرد کليه و قلب، روان پريشي و حتي مرگ مي‌شود....
مطالعه بیشتر