آخرین مطالب

126
اعتیاد مواد مخدر

کنار آمدن با ترس در بهبودی

وقتی آدم‌ها می‌ترسند، ممکن است دچار هراس، سرآسیمگی و دستپاچگی شوند. این یعنی قادر نخواهند بود درست فکر کنند یا درست تصمیم بگیرند. ترس می‌تواند سودمند باشد...
مطالعه بیشتر
744
اعتیاد تکنولوژی

اعتیاد اینترنتی

اعتیاد به اینترنت پدیده جدیدی است و بسیاری با آن کاملاً آشنا نیستند. عده‌ای معتقدند نمی توان استفاده مستمر از اینترنت را با اعتیاد به مواد مخدر مقایسه کرد....
مطالعه بیشتر