آخرین مطالب

81
اعتیاد مواد مخدر

من خودم را بخشیدم

بخشش یک انتخاب است بین عشق و تنفر. بین گذشت و انتقام. بین اصلاح یک رابطه یا نابودی آن رابطه. بنابراین نیاز به آگاهی دارد تا من انتخابی درست و کارامد داشته باشم....
مطالعه بیشتر
39
اعتیاد قمار

قماربازی و نوجوانان

دنیای مجازی و اینترنت، نقش غیرقابل انکاری در روی‌آوردن نوجوانان به قماربازی دارد. طبق تحقیقات انجام‌شده، قماربازی می‌تواند از ده سالگی آغاز گردد....
مطالعه بیشتر
127
اعتیاد الکل

کلیدهای پادشاهی

این زن دنیا دیده به تشکیل انجمن الکلی‌های گمنام در شیکاگو کمک کرد و بدین ترتیب کلید کامیابی را به دست افراد زیادی رساند. الکلی‌های گمنام روش زندگی است...
مطالعه بیشتر
836
روانشناسی اعتیاد

چگونه بر هم‌وابستگی غلبه کنیم

 هم‌وابستگی زیر پا گذاشتن مرزها و تمرکز شدید بر خشنود کردن دیگری به بهای انکار کردن نیازها و خواسته‌های خود است. فرد هم‌وابسته نيازهای خود را ناديده می‌گیرد....
مطالعه بیشتر
340
اعتیاد الکل

هوشیاری عاطفی

هوشیاری عاطفی نه به آنچه در زندگی‌مان رخ می‌دهد، بلکه بیشتر به نگاه ما نسبت به آنچه رخ داده، بستگی دارد. ما می‌توانیم قدردان اتفاقات خوب یا بدی که در زندگی‌مان رخ می‌دهد، باشیم...
مطالعه بیشتر