آخرین مطالب

19
اعتیاد مواد مخدر

پیشگیری از اعتیاد نوجوانان

بهترین روش پیشگیری از اعتیاد نوجوانان معالجه‌ی آن نیست بلکه جلوگیری از آن است. علل گرایش به اعتیاد را می توان در سه قلمرو فردی، خانوادگی و اجتماعی مطرح كرد....
مطالعه بیشتر