آخرین مطالب

388
اعتیاد الکل

یک روز زمستانی

حدود نه ماه بود که الکل مصرف می‌کردم و وضعیت خیلی بدی داشتم. همراه همسرم به طور مداوم در جلسات الکلی‌های گمنام شرکت میکردم. برای خودم متأسف بودم...
مطالعه بیشتر
1289
اعتیاد مواد مخدر

نقش زن در اعتیاد مردان

زن به‌عنوان کانون خانواده می‌تواند نقش به‌سزایی در اعتیاد و یا عدم اعتیاد همسرش داشته باشد. زن باید در منزل هوشیارانه عمل کند. مجله اعتیاد بررسی می‌کند....
مطالعه بیشتر