آخرین مطالب

34
اعتیاد مواد مخدر

تصمیمی برای تسلیم

درک ما همواره از تسلیم، در حال رشد و تغییر است. رفتار و عادات و کمبودهای اخلاقی ما، مسائلی هستند که باید در مقابل‌شان بجای جنگیدن، تسلیم شویم...
مطالعه بیشتر