آخرین مطالب

131
مجله خبری

تسلیم شو تا پیروز شوی

این معتاد کانادایی بعد از پذیرش بی‌قدرتی در برابر اعتیاد، یاد گرفت با تسلیم شدن و پیروی از مسیر صحیح برنامه بهبودی، پاکی خود را حفظ کند....
مطالعه بیشتر
473
اعتیاد الکل

بهترین روز زندگی من

یک روز یکی از من پرسید بهترین روز هشیاری‌ تو کی بود؟ این سؤال منِ الکلی سابق را به یاد روزهای اول هشیاری‌ام انداخت. یاد اولین جلسه اِی‌اِی که فهمیدم تنها یا دیوانه نیستم...
مطالعه بیشتر