اعتیاد نیکوتین

مصرف دخانیات، نشاط و شادابی را از فضای زندگی انسان می‌گیرد؛ ناهنجاری که مبارزه با آن عزم ملی می‌طلبد و شکلی مهم از اعتیاد را در برمی‌گیرد. نیکوتین، ماده فعال و خطرزای موجود در تنباکو، اعتیادآور است که موجب وابستگی روحی و تداوم مصرف در انسان می‌شود.

سیگار سالانه باعث مرگ بیش از هفت میلیون نفر در سراسر جهان می‌شود، اما بسیاری از مردم نمی‌دانند که نزدیک به نیمی از این مرگ و میرها، یعنی حدود سه میلیون نفر، به دلیل بیماری‌های قلبی، از جمله حملات قلبی و سکته مغزی است.

ترک سیگار به اندازه مصرف سه نوع مختلف داروی قلب است. محققان هلندی محاسبه کردند که یکی از مزایای ترک سیگار، اضافه شدن ۵ سال به زندگی است... در بخش اعتیاد نیکوتین مجله اعتیاد از ده‌ها مقاله و پژوهش علمی درباره مضرات دخانیات و روش‌های موثر ترک اعتیاد بازدید کنید.

راهنمای گام به گام ترک سیگار

چگونه سیگار را ترک کنیم؟

جدیدترین مطالب اعتیاد نیکوتین