کتامین

کتامین یک داروی بی‌هوش‌کننده قوی است که به‌سرعت باعث بی‌حسی می‌شود. این دارو برای درمان افسردگی نیز تایید شده است. مثل بسیاری از دراگ‌های روان‌گردان، قابلیت بی‌حد و حصر کتامین در درمان افسردگی خطر سوء‌مصرف را هم با خود به‌همراه دارد. کتامین در دهه‌ی ۱۹۶۰ در طول جنگ ویتنام، به عنوان داروی بی‌حسی برای سربازان در جبهه‌های جنگ عرضه شد. امروزه، کتامین یک داروی قانونی است که از طریق نسخه تجویز می‌شود و در طول جراحی در دامپزشکی نیز استفاده می‌شود. برخی علائم مصرف کتامین، گشادی مردمک چشم، یاوه گویی، سردرگمی و تعرق می‌باشد و ممکن است اثرات غیرقابل بازگشتی در مغز داشته باشد.