کاپتاگون

هر ماه خبرهایی درباره کشف محموله کاپتاگون در خاورمیانه و آفریقا و اروپا منتشر می‌شود. کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس مقصد اصلی ماده مخدر کاپتاگون هستند. کاپتاگون یکی از چندین نام برند تجاری محرک ترکیبی فِـنِـتیلین هیدروکلراید است. کاپتاگون captagon اولین بار سال 1961 به عنوان جایگزین آمفتامین و متامفتامین برای درمان حمله‌ خواب، خستگی و اختلال رفتاری تولید شد اما بعدها به دلیل کشف داروهای بهتر و بیشتر به خاطر عوارض جانبی آن، استفاده از کاپتاگون ممنوع شد. اما تولید غیرقانونی آن ادامه یافت و به تازگی در اروپا و خاورمیانه افزایش یافته است. به گفته بعضی منابع، کاپتاگون یکی از مخدرهای تفریحی محبوب میان جوانان متمول خاورمیانه‌ است.