متادون

درمان اعتیاد با قرص «متادون» باعث بحث‌های فراوانی در امر درمان اعتیاد بین درمانگران و حتی بیماران شده است؛ دارویی که تنها توانایی کاهش آسیب را دارد و قادر به درمان بیماری اعتیاد نیست. توزیع فراوان و بی‌حساب «متادون»، تبلیغات فراوان برای درمان اعتیاد با این دارو و فراوانی مراکز متادون درمانی در شهر‌های گوناگون، موجب شده که خود این دارو در طول زمان به یک ماده مخدر جدید تبدیل شود! مصرف قرص متادون می‌تواند باعث اعتیاد به این دارو شود اما عوارض دیگری هم در پی دارد مانند تخریب اعضای داخلی: می‌تواند به‌شدت روی کبد تأثیر گذاشته و باعث آسیب‌های جبران‌ناپذیری شود. فرار از اعتیاد به مواد مخدر رایج و رو آوردن به متادون درمانی اگر بنا به تجویز متخصص نباشد و خودسرانه صورت بگیرد، به اصطلاح قوز بالاقوز خواهد شد. ----

در مورد متادون بیشتر بخوانید 👇

جدیدترین مطالب متادون