ترامادول

ترامادول یک داروی ضد درد قوی برای درمان دردهای متوسط تا شدیدی است که سایر مسکن‌ها روی آنها اثر ندارند. ترامادول یک اپیوئید صنعتی است یعنی مانند مورفین عمل می‌کند و با تأثیر روی مغز و نخاع (سیستم عصبی مرکزی) باعث کاهش احساس درد می‌شود. ترامادول، به ویژه در صورت مصرف بلندمدت می‌تواند اعتیادزا باشد. این دارو را دقیقاً مطابق دستور پزشک مصرف کنید. ترامادول یکی از داروهای است که در ایران مورد سوء مصرف قرار می گیرد و در موارد بسیاری باعث ایجاد اعتیاد یا مسمومیت می شود. ترامادول اثری مشابه با سایر داروهای ترک اعتیاد دارد با این تفاوت که اثر بالا بردن خلق و آرام‌بخش و ضداضطراب نیز دارد به همین دلیل ممکن است بدون توجه به اثرات منفی آن مورد سوء مصرف قرار گیرد. برای ترک اعتیاد فقط باید به مراکز معتبر ترک اعتیاد مراجعه کنید و زیر نظر افراد متخصص اقدام به درمان اعتیاد کنید.