روانشناسی اعتیاد

از دیدگاه روان‌پزشکی، فرد معتاد یک بیمار است و بیماری وی مانند سایر بیماری‌ها نیاز به درمان و مراقبت‌های ویژه خود دارد. معتادان به سختی حاضرند قبول کنند که اعتیاد نوعی بیماری است و همین باعث میشود فرد معتاد احساس شرمساری کرده و با انکار اعتیاد خود بخواهد ثابت کند اوضاع را تحت کنترل خود دارد. چنانچه می‌خواهید در ترک و درمان اعتیاد خود موفق باشید، ارزیابی‌های روان پزشکی و روان شناختی قبل از شروع ترک و درمان ضروری است. بیمار و خانواده بیمار بهتر است که در حد امکان نظریات و توصیه‌های روان‌پزشک معالج را پذیرفته و به آن عمل نمایند. بهتر است فرد معتاد در کلینیک و یا کمپ مجاز و معتبر ترک اعتیاد، بستری گردد. توصیه می‌کنیم با مراجعه به صدها مقاله علمی آموزشی در مجله اعتیاد از راهکارهای ترک و درمان اعتیاد آگاه شوید. 

روانشناسی اعتیاد، یکی از ارکان اصلی درمان اعتیاد

اعتیاد به مواد مخدر از منظر روان‌شناسی

روانکاوی، قطعه گمشده درمان اعتیاد

با دلایل روانی اعتیاد آشنا شوید

جدیدترین مطالب روانشناسی اعتیاد