مرکز ترک اعتیاد

شعارهایی مانند ترک اعتياد بدون درد، ترک اعتياد صددرصد تضميني، ترک اعتياد در يک هفته، هر روز در تبليغات رنگين و فريب‌دهنده رسانه‌ها ديده مي‌شود و گاهي اوقات افراد بدون تحقيق به کلينيک‌ها یا کمپ‌های ترک مراجعه مي‌کنند و نتیجه مطلوب نمی‌گیرند.

ترک اعتیاد به تنهایی و در منزل هم کار آسانی نیست و توصیه نمی‌شود. بنابراین متخصصان مراجعه به یک مرکز ترک اعتیاد استاندارد – نه هر «سربازخانه»‌ای – را لازم و ضروی می‌دانند. در مراکز ترک و بازپروی معتبر، تک‌تک مراحل درمان تحت نظارت و مراقبت متخصصان پیش می‌رود و تمهیدات پزشکی لازم و نیز توجه عاطفی‌ای که فرد باید در فرآیند سخت و پیچیده‌ی غلبه بر اعتیاد دریافت کند، در اختیارش قرار می‌گیرد. با استفاده از مقالات علمی مجله اعتیاد، از زیر و بم فرایند ترک اعتیاد آگاه شوید.

جدیدترین مطالب مرکز ترک اعتیاد