سم زدائی

در آغاز فرایند ترک اعتیاد، باید بدن را از مواد مخدر تخلیه و پاک کرد. این فرآیند که از چند روز تا چند هفته طول می‌کشد، «سم زدائی» detox نام دارد. برای ترک اعتیاد لازم است که هم جسم و هم روح فرد سم‌زدایی شود تا فرد دوباره به سمت مخدر گرایش پیدا نکند.

سم‌زدایی روان توسط پزشک یا روانپزشک متخصص انجام می‌شود و سم زدایی بدن با روش‌های ترک جسمانی به کمک داروهای ترک اعتیاد، به مدت محدود، صورت می‌گیرد.

داروهای ترک، جایگزین ماده مورد مصرف می‌شوند و به مرور دوز آن‌ها کم می‌شود تا جایی که بدن فرد دیگر نیازی به مصرف مواد مخدر نداشته باشد.

خیلی از معتادان با عوارض ترک کنار نمی‌آیند؛ لغزش کرده و دوباره مصرف مواد را شروع می‌کنند.

انجمن معتادان گمنام که به عنوان موفق‌ترین سازمان ترک اعتیاد شناخته شده در زمینه ترک اعتیاد تجربه‌های موفقی کسب کرده است. آنها کشیدن درد و رنج شدید و یکباره فیزیکی را بهتر از مصرف داروهای ترک اعتیاد میدانند. اعضای اِن اِی می‌گویند برای ترک اعتیاد، مرگ یکبار، شیون هم یک بار!

جدیدترین مطالب سم زدائی