هم‌وابستگی

بعضی افراد در یک رابطه ناسالم، زیان‌بخش و حتی خطرناک باقی می‌مانند چون از تنهایی می‌ترسند یا بیش از اندازه در رابطه احساس مسئولیت می‌کنند. هم‌وابستگی یک بیماری است که فرد «عزت‌نفس» و «اعتماد به نفس» خود را از دست می‌دهد و پذیرفتن واقعیت جدایی برایش سخت می‌شود. افراد هم‌وابسته، در زندگی خود به قدری اشتغال ذهنی در مورد ديگران دارند كه نيازهای سالم مربوط به خودشان را ناديده می‌گیرند. هم‌وابستگی زیر پا گذاشتن حد و مرزها و تمرکز شدید بر خشنود کردن دیگری به بهای انکار کردن نیازها و خواسته‌های خود است. هم وابستگي codependency يعني عقيده داشته باشيم كه چيزي بيرون از خودمان می‌تواند به ما خوشبختي و كمال اِعطا كند. مرز باریکی میان مهربانی و هم‌وابستگی وجود دارد. افراد هم وابسته با داشتن ترس‌هایی نظیر ترس از دست دادن محبوب و ترس دوست داشتنی نبودن، فشارهای روحی زیادی را تحمل می‌کنند و تصور می‌کنند برای اینکه دیگران دوستشان داشته باشند و آن‌ها را ترک نکنند مجبورند به همه تحت هر شرایطی سرویس دهند.

جدیدترین مطالب هم‌وابستگی