اعتیاد قمار

 معتادان به قمار و معتادان به مواد به لحاظ ژنتیک، به یک شکل، مستعد تکانشگری و پاداش‌جویی هستند. درست همان‌گونه که معتادان به مواد با مصرف بیشتر به مواد بیشتری برای نشئه شدن نیاز دارند، قماربازهای افراطی حتی دست به کارهای پرخطرتری می‌زنند. ترک هم به یک اندازه برای این دو دسته دشوار است. نتایج پژوهش‌ها همچنین نشان می‌دهد که عده‌ای هم در برابر اعتیاد به مواد و هم اختلال قماربازی، ضعیف‌ و آسیب‌پذیرند.

دانشمندان در مورد بیماری قماربازی تنها به بازتعریف و قرار دادن آن در دسته اعتیادها اکتفا نکرده‌اند؛ به دنبال درمان نیز بوده‌اند. تا همین‌جا هم می‌دانیم که روان‌درمانی و دارو به قماربازها جواب می‌دهد . رفتاردرمانی-شناختی هم که از جمله روش‌های معروف و معتبر درمان اعتیاد به شمار می‌رود برای درمان بیماری قماربازی پیشنهاد می‌شود.

مجله اعتیاد پژوهش‌ها و مقالات زیادی را در مورد مضرات اعتیاد به قمار و راهکارهای ترک این اعتیاد خانمان‌سوز در این بخش گردآوری کرده است.

جدیدترین مطالب اعتیاد قمار