آخرین مطالب

3
مجله خبری

تنها فرزند بیمار خانواده

 مدت ده ســال با پنــاه بردن به روانپزشــک‌ها و آرام‌بخش‌ها، زندگی را تحمل می‌کردم. همسرم آن موقع تازه از مشــروب خواری بــه مصرف مواد مخدر رو آورده بــود...
مطالعه بیشتر
256
روانشناسی اعتیاد

چرا پیشگیری از اعتیاد مهم است؟

پیشگیری از اعتیاد، از تبدیل کسانی که هرگز مصرف نکرده‌اند به معتادان یا افراد وابسته به مواد مخدر جلوگیری می‌نماید. بیماری اعتیاد سلامت عقل را نابود می‌کند...
مطالعه بیشتر
292
روانشناسی اعتیاد

با شوهر الکلی چه کنم؟

صرف نظر از اینکه الکل به دلایل منطقی قابل تحمل نیست، هیچ کس مانند یک همسر مشروبخوار نمی‌تواند غیرقابل تحمل باشد. مجله اعتیاد این مشکل را بررسی میکند...
مطالعه بیشتر
718
اعتیاد مواد مخدر

شیشه برای لاغری

اعتیاد به شیشه باعث زشتی چهره، خشكی و چین و چروك های عمیق پوست ، آثار نامطلوب روی دهان و دندان میشود و ترک کردن آن به مراتب دشوار است...
مطالعه بیشتر