آخرین مطالب

66
مجله علمی

درک من از دوازده قدم بهبودی: چرا باید؟ چگونه می‌توان؟

 درک من از دوازده قدم برنامه‌ی معتادان گمنام، اصولی است که آنقدر ساده بیان شده‌اند که ما می‌توانیم آنها را در زندگی روزمرۀ خود به کار گیریم. قدم‌ها برای من رهایی از اعتیاد فعال را به ارمغان می‌آورند....
مطالعه بیشتر
748
اعتیاد قمار

زندگی با قمارباز ، قمار است

افرادی که با فرد قمارباز زندگی، دوستی و معاشرات می‌کنند، خواه ناخواه درگیر معضلاتی می‌شوند.مجله اعتیاد بهای سنگین زندگی با قماربازها را بررسی میکند....
مطالعه بیشتر
74
اعتیاد الکل

صبر یا تحمل

یکی از دشوارترین مسائلی که یک تازه‌وارد در ابتدای ورود به اِی‌اِی باید با آن مواجه ‌شود، این حقیقت تلخ است که ما به عنوان انسان همیشه تمرین صبر و بردباری را برای آنها که ناصبورند، تعمیم نمی‌دهیم....
مطالعه بیشتر
142
اعتیاد الکل

نشانه‌های اعتیاد به مشروب

خصوصیات افراد مشروب خوار چیست؟ از کجا بفهمم شوهرم مشروب میخوره؟ بوی مشروب از دهان چگونه است؟ خوردن مشروب اعتیاد‌آور است؟ مجله اعتیاد پاسخ می‌دهد....
مطالعه بیشتر
431
اعتیاد الکل

ستاره‌های چاه سیاه اعتیاد

بسیاری از هنرمندان برجسته دچار اعتیاد بوده‌اند اما سالیان سال است که مواد مخدر را ترک کرده و زندگی سالمی دارند. در ترک اعتیاد می‌توان از مشاهیر الگو گرفت....
مطالعه بیشتر
210
اعتیاد نیکوتین

اعتیاد پنهان در پس لذت قلیان

 از مضرات مصرف قلیان چه میدانید؟آیا قلیان آعتیادآور است؟دختران و پسران جوان نه تنها در کافه‌ها بلکه حتی در خانه خود نیز اجبار به مصرف قلیان را احساس می‌کنند...
مطالعه بیشتر
505
اعتیاد مواد مخدر

وسوسه مصرف بعد از ترک اعتیاد

وسوسه مصرف مواد همیشه یکی از چالش‌های اصلی یک معتاد بعد از ترک اعتیاد است. آیا میتوان از لغزش پیشگیری کرد؟ در صورت لغزش چه اقداماتی میبایست انجام داد؟...
مطالعه بیشتر