آخرین مطالب

883
اعتیاد مواد مخدر

داستان مواد مخدر در جهان

تجارت غیرقانونی مواد مخدر در سراسر جهان به بیش از ۵۰۰ میلیارد دلار میرسد. براساس آمار سازمان ملل افغانستان همچنان بزرگترین تولید کننده مواد در جهان است...
مطالعه بیشتر