آخرین مطالب

305
اعتیاد الکل

بهترین روز زندگی من

یک روز یکی از من پرسید بهترین روز هشیاری‌‌ تو کی بود؟ این سؤال منِ الکلی سابق را به یاد روزهای اول هشیاری‌ام انداخت. یاد اولین جلسه اِی‌اِی که فهمیدم تنها یا دیوانه نیستم...
مطالعه بیشتر
597
روانشناسی اعتیاد

چگونه بر هم‌وابستگی غلبه کنیم

 هم‌وابستگی زیر پا گذاشتن مرزها و تمرکز شدید بر خشنود کردن دیگری به بهای انکار کردن نیازها و خواسته‌های خود است. فرد هم‌وابسته نيازهای خود را ناديده می‌گیرد....
مطالعه بیشتر