آخرین مطالب

2714
اعتیاد الکل

علائم خماری مشروب

اگر خماری الکل خاصیتی هم داشته باشد، هشدار دادن درباره‌ مصرف الکل و جلوگیری از تکرار مصرف آن است. چرا بیچارگی خماری را به جان می‌خریم و خاصیت این خماری چیست...
مطالعه بیشتر
388
اعتیاد الکل

یک روز زمستانی

حدود نه ماه بود که الکل مصرف می‌کردم و وضعیت خیلی بدی داشتم. همراه همسرم به طور مداوم در جلسات الکلی‌های گمنام شرکت میکردم. برای خودم متأسف بودم...
مطالعه بیشتر
6385
اعتیاد الکل

فقط گیلاس اول الکل را نخور

معمولا چنین سخنانی در انجمن الکلی‌های گمنام زیاد شنیده میشود: اگر آن لیوان اول مشروب را نخورده بودی هرگز مست نمی‌شدی و نخستین جرعه برای ما بسیار زیاد است...
مطالعه بیشتر