آخرین مطالب

37
معتادان گمنام

تو را آن دنیا خواهم دید

تنها کاری که ازدست من بر می‌آید، مشارکت تجربه،  نیرو و امید است. با وجودی ‌که من عضو قدیمی اِن اِی هستم، طول بهبودی‌ام مانند دیگر اعضای انجمن، ۲۴ ساعت است...
مطالعه بیشتر
11
معتادان گمنام

ترس‌های لعنتی من

گذشته را که مرور می‌کنم از کودکی ترس‌هایی در وجودم بوده که در گذر زمان تنها نوع و شکل آن تغییر کرده و هرگز نتوانسته‌ام از قید آنها خلاص شوم....
مطالعه بیشتر
27
معتادان گمنام

زیباترین هدیه­‌ی خداوند

بهبودی دو بخش دارد: پاک شدن و پاک ماندن. پاک شدن نسبتاً آسان است، چراکه فقط مجبوریم یک بار آن را انجام دهیم. پاک ماندن دشوارتر است و مستلزم توجه روزانه است....
مطالعه بیشتر
322
اعتیاد مواد مخدر

رنجش‌ها قاتل بهبودی هستند

هنگامی که من قدم چهارم را کار می کردم، راهنمایم مرا به سوی رنجش‌های قدیمی که ممکن است داشته باشم راهنمایی کرد. با کارکرد قدم ها رنجش من خیلی کم تر شد...
مطالعه بیشتر
61
معتادان گمنام

تصمیمی برای تسلیم

درک ما همواره از تسلیم، در حال رشد و تغییر است. رفتار و عادات و کمبودهای اخلاقی ما، مسائلی هستند که باید در مقابل‌شان بجای جنگیدن، تسلیم شویم...
مطالعه بیشتر