آخرین مطالب

2489
اعتیاد پرخوری

پرخوری عصبی یا بولیمیا

پرخوری عصبی اختلال در خوردن است که فرد ابتدا مقدار زیادی غذا می‌خورد و سپس با ایجاد استفراغ عمدی یا مصرف داروهای مسهل می‌کوشد از افزایش وزن خود جلوگیری کند...
مطالعه بیشتر
891
اعتیاد پرخوری

آیا اعتیاد به غذا واقعی است؟

هرکسی ممکن است گاه‌گاهی در خوردن غذا افراط کند،اما این امر به معنای نیست که او به غذا معتاد است. اما غذا در مغز بالقوه می‌تواند مانند مواد اعتیادآور عمل کند...
مطالعه بیشتر
1279
اعتیاد پرخوری

پرخوری هم يک نوع اعتياد است

پرخوری بی اختیار در برخي افراد مي‌تواند اعتياد تلقي شود و استفاده از شيوه‌هاي سنتي درمان اعتياد براي آن ها اثربخش باشد. اعتیاد به غذا را جدی بگیرید....
مطالعه بیشتر