آخرین مطالب

210
اعتیاد نیکوتین

اعتیاد پنهان در پس لذت قلیان

 از مضرات مصرف قلیان چه میدانید؟آیا قلیان آعتیادآور است؟دختران و پسران جوان نه تنها در کافه‌ها بلکه حتی در خانه خود نیز اجبار به مصرف قلیان را احساس می‌کنند...
مطالعه بیشتر