آخرین مطالب

746
اعتیاد قمار

زندگی با قمارباز ، قمار است

افرادی که با فرد قمارباز زندگی، دوستی و معاشرات می‌کنند، خواه ناخواه درگیر معضلاتی می‌شوند.مجله اعتیاد بهای سنگین زندگی با قماربازها را بررسی میکند....
مطالعه بیشتر
149
اعتیاد قمار

قماربازی و نوجوانان

دنیای مجازی و اینترنت، نقش غیرقابل انکاری در روی‌آوردن نوجوانان به قماربازی دارد. طبق تحقیقات انجام‌شده، قماربازی می‌تواند از ده سالگی آغاز گردد....
مطالعه بیشتر
523
اعتیاد قمار

از اعتیاد به قمار و درمانش چه می‌دانی؟

نمی‌توان اعتیاد به قمار را مشروط به حضور در قمار خانه یا کازینو دانست. فرد می‌تواند قمار را در مهمانی‌های دوستانه انجام دهد.وقتی فرد به قمار عادت کند، دیگر نمی‌توان این بازی احتمالات را تفریحی ساده دانست...
مطالعه بیشتر
513
اعتیاد قمار

شیرینی قمار، تلخی زندگی

شیرینی قمار تلخی زندگی، نگاهي به وضعيت اسفبار قماربازهای ايراني در استراليا. روياي منوچهر پولدار شدن از راه قمار است. قمار در استار سيتي،...
مطالعه بیشتر