آخرین مطالب

37
اعتیاد جنسی

اعتیاد به عشق و رابطه جنسی

کسانی که معتاد عشق می شوند تمام لحظه های زندگی خود را با ناامیدی و ترس سپری می کنند. همواره با ناکامی، هراس از عدم پذیرش و دردهای احساسی همراه هستند....
مطالعه بیشتر
20
اعتیاد جنسی

اعتیاد جنسی چیست؟

امروزه اعتیاد جنسی و پورنوگرافی وسواس گونه، رو به افزایش است و نیاز به توجه ویژه دارد. در تمام دنیا پنهانی ترین رفتار اجبار گونه اعتیاد جنسی است ....
مطالعه بیشتر