آخرین مطالب

2119
اعتیاد جنسی

تاثیر مواد مخدر بر زندگی زناشویی و روابط جنسی

اعتیاد رابطه نزدیکی با مسائل و عملکردهای جنسی دارد. بسیاری با تصور آن که مصرف مواد مخدر منجر به طولانی‌تر شدن رابطه جنسی می‌شود، به آن روی می‌آورند. متاسفانه مواد مخدر در دراز‌مدت، منجر به مشکلات بیشتری در ناتوانی جنسی خواهد شد....
مطالعه بیشتر
2210
اعتیاد جنسی

اعتیاد به عشق و رابطه جنسی

کسانی که معتاد عشق می‌شوند تمام لحظه‌های زندگی خود را با ناامیدی و ترس سپری می‌کنند. همواره با ناکامی، هراس از عدم پذیرش و دردهای احساسی همراه هستند....
مطالعه بیشتر