آخرین مطالب

6
اعتیاد الکل

پرهیز از نخستین مشروب خوری

معمولا چنین سخنانی در انجمن الکلی‌های گمنام زیاد شنیده میشود: اگر آن لیوان اول مشروب را نخورده بودی هرگز مست نمی‌شدی و نخستین جرعه برای ما بسیار زیاد است...
مطالعه بیشتر
89
اعتیاد الکل

بدمستی و فراموشی

بر اثر زیاده روی در مصرف الکل، فرد میتواند بد مست یا سیاه مست شود. بدمست  کسی است که بعد از مشروب خوری، عربده می‌کشد و شرارت می‌کند...
مطالعه بیشتر
22
اعتیاد الکل

سوء‌ مصرف الکل را بشناسید

سوء‌مصرف الکل و اعتیاد به الکل یک مشکل جدی است. به مصرف زیاد الکل گفته می‌شود که زندگی را مختل می‌کند. اگر نمی‌تواند جلویش را بگیرید به این مشکل دچارید...
مطالعه بیشتر