آخرین مطالب

74
اعتیاد الکل

صبر یا تحمل

یکی از دشوارترین مسائلی که یک تازه‌وارد در ابتدای ورود به اِی‌اِی باید با آن مواجه ‌شود، این حقیقت تلخ است که ما به عنوان انسان همیشه تمرین صبر و بردباری را برای آنها که ناصبورند، تعمیم نمی‌دهیم....
مطالعه بیشتر
142
اعتیاد الکل

نشانه‌های اعتیاد به مشروب

خصوصیات افراد مشروب خوار چیست؟ از کجا بفهمم شوهرم مشروب میخوره؟ بوی مشروب از دهان چگونه است؟ خوردن مشروب اعتیاد‌آور است؟ مجله اعتیاد پاسخ می‌دهد....
مطالعه بیشتر
431
اعتیاد الکل

ستاره‌های چاه سیاه اعتیاد

بسیاری از هنرمندان برجسته دچار اعتیاد بوده‌اند اما سالیان سال است که مواد مخدر را ترک کرده و زندگی سالمی دارند. در ترک اعتیاد می‌توان از مشاهیر الگو گرفت....
مطالعه بیشتر
219
اعتیاد الکل

ترک الکل و روابط عاطفی

شخصی که مصرف مشروب را قطع کرده و سال‌ها برنامه بهبودی انجمن الکلی‌های گمنام را دنبال می‌کند، در ایجاد یک رابطه سالم و مطلوب با جنس مخالف، مشکل دارد...
مطالعه بیشتر
307
اعتیاد الکل

کلیدهای پادشاهی

این زن دنیا دیده به تشکیل انجمن الکلی‌های گمنام در شیکاگو کمک کرد و بدین ترتیب کلید کامیابی را به دست افراد زیادی رساند. الکلی‌های گمنام روش زندگی است...
مطالعه بیشتر