آخرین مقالات علمی و روانشناسی

602
اعتیاد جنسی

اعتیاد به عشق و رابطه جنسی

کسانی که معتاد عشق می‌شوند تمام لحظه‌های زندگی خود را با ناامیدی و ترس سپری می‌کنند. همواره با ناکامی، هراس از عدم پذیرش و دردهای احساسی همراه هستند....
مطالعه بیشتر