اعتیاد به اینترنت

34-iA-internet-addiction2-200زير چشم هايش گود افتاده است. صورتش تکيده و خسته است. وقتي همه خوابند او بيدار است و وقتي همه بيدارند او چرت مي‌زند. سر کارش تمرکز ندارد، بي‌حوصله است؛ حوصله آدمهاي دور و برش را ندارد. دلش مي‌خواهد ساعت‌ها تندتر بگذرند و او هر چه زودتر به خلوت اتاقش برسد؛ به دکمه‌هايي که او را به خود مي‌خوانند، به دريچه اي که چهره ديگري از دنيا را به او نشان مي‌دهد. او بي‌قرار اين دنياي مجازي است. او همه علامت‌هاي يک معتاد را دارد. او يک معتاد اينترنتي است. بي‌ترديد، اينترنت در زندگي افراد جامعه، تغيير اساسي به و‌جود آورده است. اين تغيير را مي‌توان با اختراع تلفن در اوايل قرن بيستم و اختراع تلويزيون در دهه پنجاه مقايسه کرد.

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری اعتیاد، اينترنت، بشارت دهنده کم کردن فاصله‌ها و گسترده‌کردن روابط ميان آدميان شده است. اما امر متناقض اين است که خود اين تکنولوژي گاه موجب تقليل و افت ساير روابط اجتماعي شده و تنهايي فرد را بيشتر کرده است. اينترنت مي‌تواند گريزگاهي براي کساني که از مشکلات رواني رنج مي‌برند و دچار تشويش، افسردگي و بي اعتمادي به نفس هستند نيز باشد. ارتباط مجازي از طريق اينترنت، محملي را براي گريز از واقعيت و وسيله‌اي براي ارضاي نيازهاي‌هيجاني و رواني به وجود آورد. کسي که در روابط واقع بين فردي توفيق چنداني نداشته، اکنون از اين طريق قادر مي‌شود بي‌آنکه چهره خود را برملا کند و نام خود را بگويد، روابط گسترد‌اي را برقرار نمايد. و احساسات خويش را بروز دهد. پيامدش اين است که منجر به ايجاد توهم صميميت مي‌شود و وقتي واقعيت خارج، محدوديت‌هاي خود را نشان مي‌دهد، واکنش‌هاي نااميدانه‌اي را در فرد ايجاد مي‌کند.

آثار اجتماعي و رواني

اعتياد به اينترنت نيز مانند اعتياد به موادمخدر، الکل، سيگار يا کافئين، با علايمي هم چون افزايش نوسانات اخلاقي، سخن نگفتن با ديگران، قطع روابط اجتماعي، کم خوابي، نگراني و استرس در کنار ضعف بينايي همراه است.کودکان و نوجواناني که به اينترنت دلبستگي فراوان پيدا مي‌کنند و در حقيقت به آن معتاد مي‌شوند، و براي ارضاي خود ساعت‌هاي متوالي، بدون وقفه روي خط باقي مي‌مانند و زماني که امکان دسترسي به اينترنت را نداشته باشند، دچار تشويش، لرزش دست و عصبانيت مي‌شوند، استراحت و آرامش را فرا موش ميکنند و به اينترنت و وسوسه‌هاي آن فکر کرده و خيال‌پردازي مي‌کنند.

غريبه در خانواده
در درجه نخست، وقتي يک نفر در محيط خانواده معتاد به استفاده از اينترنت باشد، فرصت برقراري تعامل با ساير اعضاي خانواده را از دستم مي‌دهد. همين امر موجب تشکيل يک چرخه معيوب مي شود که فرد هر روز بيشتر از گذشته از نظر عاطفي و رواني از ساير افراد خانواده فاصله بگيرد و به تنهايي خود و استفاده از اينترنت پناه برد. اين کم شدن روابط به نوبه خود موجب مي‌شود فرد، مهمترين منبع حمايت اجتماعي خود را تضعيف کرده يا احياناً از دست بدهد. از سوي ديگر با گسستن و تضعيف رابطه بين زن و شوهر يا والدين و فرزندان، آنها به جاي ارتباط با هم، شنيدن حرف هاي همديگر و گوش سپردن به درد دل عضو ديگر خانواده، محو فضاي مجازي اينترنت شده و سعي مي‌کنند تا خلأ عاطفي به وجود آمده را با حضور شخص ديگري پر کنند.

افت تحصيلي
بر اساس نظر سنجي‌هاي انجام شده در مدارس آمريکا، ۸۶ درصد از معلمان بر اين باورند که استفاده از اينترنت باعث شده تا دانش‌آموزان در انجام تکاليف درسي خود کوتاهي کنند. نظر‌سنجي ديگري نيز نشان مي‌دهد ۵۸ درصد از دانش‌آموزاني که در استفاده از اينترنت زياده روي مي‌کنند، افت تحصيلي داشته‌اند. استفاده بيمارگونه از اينترنت، نوجوانان را از فعاليتهاي مفيد و سازنده‌اي هم‌چون انجام فعاليت‌هاي درسي، ورزش کردن و ارتباط با دوستان، همسالان بازداشته و در فرآيند اجتماعي شدن آنها مداخله مي‌کند.

کار يا سرگرمي
برخي از افراد به جاي آن که در ساعات کاري به وظايف خود بپردازند، وقتشان را با سايت‌هاي اينترنتي و سرگرمي‌هاي آن مي‌گذرانند. در مشاغلي که احتياج به تمرکز و دقت فوق‌العاده دارند، خطاي فردي مي‌تواند اثرهاي جبران‌ناپذيري داشته باشد. اين که تمام ذهن و فکر فرد، معطوف به اينترنت و استفاده از آن باشد، مي‌تواند درصد احتمال خطا را بالا ببرد. از سوي ديگر، فرد معتاد به اينترنت چون تمام انرژي ذهني‌اش را روي استفاده از اينترنت سرمايه‌گذاري مي‌کند، ديگر توانايي تفکر خلاقانه، ارائه راهحلهاي ابتکاري را نخواهند داشت. گرچه ممکن است بهانه اين افراد براي استفاده از اينترنت، دستيابي به اطلاعات مورد نياز باشد، اما در عمل اين گونه افراد جز پرسه زدن بي‌هدف درسايت‌هاي گوناگون، کار ديگري انجام نمي‌دهند.

علايمي براي هشدار
شخص معتاد، اينترنت را به شرکت در فعاليت‌هايي که پيش از اين، مورد توجهاش بوده، با ارتباط با اعضاي خانواده و دوستان ترجيح مي‌دهد و بيشتر مايل است با افراد جديدي که توسط اينترنت پيدا کرده ارتباط برقرار کند. روزي چند بار و به طور مرتب، پست الکترونيکي خود را چک مي کند و هنگام اتصال، متوجه گذشت زمان نيست. از خواب و استراحت صرف نظر مي‌کند و بدون اينترنت، حالت آشفتگي، عصبانيت، بد اخلاقي و در نهايت افسردگي پيدا مي‌کند و زماني که اين امکان فراهم شود، تمام حالت هاي فوق در او از بين مي‌رود.

وداع با اخلاق !
دسترسي از طريق اينترنت به عکسهاي مستهجن، از جمله مواردي است که جنبه اعتيادآور پيدا مي‌کند و ذهن بسيار ي از والدين را به خود مشغول کرده است. حتي اگرکودکان در استفاده از اينترنت زياده روي نکنند، يک جست و جوي ساده براي دستيابي به مطالب مفيد، ناخود آگاه مي‌تواند پايگاه‌هاي غير اخلاقي را ظاهر نمايد. انبوه نامه‌هاي الکترونيکي، همچون سيل به صندوق پست الکترونيکي کودکان سرازير مي‌شود که همه‌گونه اطلاعات و مطالب در اين زمينه را ارائه مي‌دهند. البته راههايي هم چون استفاده از نرم‌افزارهاي کنترلي وجود دارد. اغلب برنامه‌هاي پست الکترونيکي نيز قابليت فيلتر و مسدود کردن نامه‌هاي گوناگون را دارند.

جاده پيش گيري و درمان
در صورت بروز هرکدام از علايم اعتياد، منع کامل دسترسي به اينترنت نياز نيست و توصيه نيز نمی‌شود. بلکه ايجاد ساختاري که در نهايت به کاهش اين دسترسي تا مرز اعتدال منجر شود لازم است .براي مثال، استفاده يک نوجوان از شش ساعت در روز، به يک ساعت کاهش يابد. استفاده از وسايلي مثل ساعت زنگ‌دار براي نشان دادن مدت زمان اتصال در اتاق فرزندتان مي‌تواند مفيد باشد. بهتر است در ازاي کاهش اتصال به شبکه، براي او پاداشي در نظر بگيريد يا در صورت تخلف، مجازاتش کنيد. اگر رايانه فرزندان در محل مجزا قرار دارد، انتقال آن به مکاني مثل آشپزخانه، اتاق ناهارخوري يا هر مکاني در منزل که به‌راحتي بتوان رايانه را مشاهده کرد مي‌تواند به شما کمک کند. تهيه فهرستي از فعاليت‌هاي جايگزين، مفيد است. به تناوب استفاده از اينترنت را با ديگرسرگرمي‌هاي جذاب جايگزين کنيد. استفاده افراطي از اينترنت، مي‌تواند پوششي براي مشکلات گوناگوني باشد که فرزندتان با آن روبه روست و در اين حالت، نياز به درمان‌هاي خارج از خانه به کمک متخصص احساس مي‌شود. در اين حالت مي‌توانيد از مشاوران مدرسه يا مراکزدرماني کمک بگيريد.

34-iA-internet-addiction1-460

 

 

تست ميزان اعتياد به اينترنت!
تست اعتياد به اينترنت IAT يکي از معتبرترين تست هاي مربوط به سنجش اعتياد اينترنتي است که توسط دکتر کيمبرلي يانگ ابداع شده است. در تست IAT هرچه امتياز شما بيشتر باشد، اعتياد شما به اينترنت شديدتر است. امتيازها به ترتيب از يک تا پنج هستند که در جلوي هر پاسخ مشخص شده است. در پايان، بايد مجموع امتيازاتي را که به بيست پرسش زير مي‌دهيد، جمع بزنيد و ميزان اعتياد به اينترنت خود را مشخص کنيد:

۱٫ چقدر بيشتر از آنچه که قصد داريد، در اينترنت مي‌مانيد؟ الف. به ندرت (۱ امتياز) ب. گاه گاهي (۲ امتياز) پ. غالباً (۳ امتياز) ت. خيلي زياد (۴ امتياز) ث. هميشه (۵ امتياز)

۲٫ چقدر بخاطر آنلاين ماندن، اعضاي خانواده را ناديده گرفته‌ايد؟ الف. به ندرت (۱ امتياز) ب. گاه گاهي (۲ امتياز) پ. غالباً (۳ امتياز) ت. خيلي زياد (۴ امتياز) ث. هميشه (۵ امتياز)

۳٫ چقدر اينترنت را به بودن با همسرتان ترجيح مي‌دهيد؟ الف. به ندرت (۱ امتياز) ب. گاه گاهي (۲ امتياز) پ. غالباً (۳ امتياز) ت. خيلي زياد (۴ امتياز) ث. هميشه (۵ امتياز)

۴٫ چقدر از طريق اينترنت، با کاربران ديگر رابطه برقرار مي‌کنيد؟ الف. به ندرت (۱ امتياز) ب. گاه گاهي (۲ امتياز) پ. غالباً (۳ امتياز) ت. خيلي زياد (۴ امتياز) ث. هميشه (۵ امتياز)

۵٫ چقدر ديگران از شما، به‌خاطر ميزان آنلاين بودن تان شاکي هستند؟ الف. به ندرت (۱ امتياز) ب. گاه گاهي (۲ امتياز) پ. غالباً (۳ امتياز) ت. خيلي زياد (۴ امتياز) ث. هميشه (۵ امتياز)

۶٫ چقدر به‌خاطر اينترنت، نمرات و کارهايتان در مدرسه اُفت کرده است؟ ب. گاه گاهي (۲ امتياز) پ. غالباً (۳ امتياز) ت. خيلي زياد (۴ امتياز) ث. هميشه (۵ امتياز)

۷٫ چقدر ايميل هايتان را پيش از کارهاي ضروري ديگرتان چک الف. به ندرت (۱ امتياز) مي‌کنيد؟ الف. به ندرت (۱ امتياز) ب. گاه گاهي (۲ امتياز) پ. غالباً (۳ امتياز) ت. خيلي زياد (۴ امتياز) ث. هميشه (۵ امتياز)

۸٫ چقدر عملکرد کاري و بهره‌وري شما، به‌خاطر اينترنت آسيب ديده است؟ الف. به ندرت (۱ امتياز) ب. گاه گاهي (۲ امتياز) پ. غالباً (۳ امتياز) ت. خيلي زياد (۴ امتياز) ث. هميشه (۵ امتياز)

۹٫ وقتي از شما مي‌پرسند که چه کارهايي آنلاين انجام ميدهيد، چقدر در موضع تدافعي يا پنهان کاري قرار مي‌گيريد؟ الف. به ندرت (۱ امتياز) ب. گاه گاهي (۲ امتياز) پ. غالباً (۳ امتياز) ت. خيلي زياد (۴ امتياز) ث. هميشه (۵ امتياز)

۱۰٫ چقدر افکار آزار‌دهنده در زندگي را با افکار آرام‌بخش در اينترنت خنثي مي‌کنيد؟ الف. به ندرت (۱ امتياز) ب. گاه گاهي (۲ امتياز) پ. غالباً (۳ امتياز) ت. خيلي زياد (۴ امتياز) ث. هميشه (۵ امتياز)

۱۱٫ چقدر وقتي در اينترنت هستيد، احساس مي‌کنيد توان پيشبيني امور را داريد؟ الف. به ندرت (۱ امتياز) ب. گاه گاهي (۲ امتياز) پ. غالباً (۳ امتياز) ت. خيلي زياد (۴ امتياز) ث. هميشه (۵ امتياز)

۱۲٫ چقدر فکر مي‌کنيد که زندگي بدون اينترنت، چيزي کسالت بار؛ تهي و بي‌لذت است؟ الف. به ندرت (۱ امتياز) ب. گاه گاهي (۲ امتياز) پ. غالباً (۳ امتياز) ت. خيلي زياد (۴ امتياز) ث. هميشه (۵ امتياز)

۱۳٫ چقدر وقتي کسي هنگام آنلاين بودن مزاحم شما مي‌شود، غُر مي‌زنيد؛ فرياد مي‌زنيد يا عصباني مي‌شويد؟ الف. به ندرت (۱ امتياز) ب. گاه گاهي (۲ امتياز) پ. غالباً (۳ امتياز) ت. خيلي زياد (۴ امتياز) ث. هميشه (۵ امتياز)

۱۴٫ چقدر به‌خاطر قطع نکردن اينترنت، دچار بي‌خوابي هستيد؟ الف. به ندرت (۱ امتياز) ب. گاه گاهي (۲ امتياز) پ. غالباً (۳ امتياز) ت. خيلي زياد (۴ امتياز)

۱۵٫ چقدر فکر مي‌کنيد در حالت آفلاين، حواس پرتي داريد؛ ولي در حالت آنلاين بهتر هستيد؟ الف. به ندرت (۱ امتياز) ب. گاه گاهي (۲ امتياز) پ. غالباً (۳ امتياز) ت. خيلي زياد (۴ امتياز) ث. هميشه (۵ امتياز)

۱۶٫ چقدر وقتي آنلاين هستيد اين جمله را بکار ميبريد: فقط چند دقيقه مونده، الان ميام. الف. به ندرت (۱ امتياز) ب. گاه گاهي (۲ امتياز) پ. غالباً (۳ امتياز) ت. خيلي زياد (۴ امتياز) ث. هميشه (۵ امتياز)

۱۷٫ چقدر سعي کرده‌ايد از ميزان آنلاين بودن خود بکاهيد و موفق نشدهايد؟ الف. به ندرت (۱ امتياز) ب. گاه گاهي (۲ امتياز) پ. غالباً (۳ امتياز) ت. خيلي زياد (۴ امتياز) ث. هميشه (۵ امتياز)

۱۸٫ چقدر سعي داريد ميزان آنلاين بودنتان را از ديگران مخفي کنيد؟ الف. به ندرت (۱ امتياز) ب. گاه گاهي (۲ امتياز) پ. غالباً (۳ امتياز) ت. خيلي زياد (۴ امتياز) ث. هميشه (۵ امتياز)

۱۹٫ چقدر ميزان آنلاين بودن را به بيرون رفتن با ديگران ترجيح مي‌دهيد؟ الف. به ندرت (۱ امتياز) ب. گاه گاهي (۲ امتياز) پ. غالباً (۳ امتياز) ت. خيلي زياد (۴ امتياز) ث. هميشه (۵ امتياز)

۲۰٫ چقدر وقتي آفلاين هستيد، احساس افسردگي و عصبيت داريد که با آنلاين شدن از بين مي‌رود؟ الف. به ندرت (۱ امتياز) ب. گاه گاهي (۲ امتياز) پ. غالباً (۳ امتياز) ت. خيلي زياد (۴ امتياز) ث. هميشه (۵ امتياز)

نتيجه تست:
جمع نمرات بين ۲۰ تا ۴۹ = شما يک کاربر معمولي هستيد. جمع نمرات بين ۵۰ تا ۷۹ = داريد دچار مشکل اعتياد اينترنتي مي‌شويد، مراقب باشيد. جمع نمرات بين ۸۰ تا ۱۰۰ = شما به اکثر پرسش‌ها، نمرات ۴ يا ۵ دادهايد. شما دچار اعتياد اينترنتي هستيد و بايد مشکلتان را در اسرع وقت حل کنيد. واقعاً فکر کنيد که اگر در پرسش دوم، جواب شما با کسب ۴ يا ۵ امتياز بوده است؛ چه بر سَر خودتان آورده‌ايد؟!

منبع : تولددوباره