تبلیغات مسموم و نفر به نفر در اعتیاد

233-CA-Crystal-Meth-Effects-200x150سالهاست در مورد شیشه تبلیغات مسموم دیده می شود: کمتر خوابیدن، فعالیت بیشتر، هوشیاری و انرژی. اما چرا این موارد به عنوان ویژگی های جذاب، اما کاذب به معتادان خصوصا مصرف کنندگان سایر موادمخدر ارائه می شود؟

از مهمترین عواملی که باعث می شود تعداد زیادی از مصرف کنندگان مواد مخدر به سمت ماده صنعتی و جدید شیشه روی بیاورند، تبلیغات زیرزمینی و دهان به دهان معتادان است. آنها در بین خود مضرات موادمخدر قدیمی از جمله هروئین و تریاک را برشمرده و تلاش می کنند تا از شیشه ماده ای بسازند که معایب مواد قدیمی را ندارد.

متهم به قتلی که همسرش را تحت تاثیر توهمات مصرف شیشه به قتل رسانده بود درباره روند مصرف اعتیادش در یک برنامه تلویزیونی (۱) توضیح می دهد: پیش از مصرف شیشه تریاک استفاده می کرد. او در پاسخ به این سئوال که چطور شد که از تریاک به مصرف شیشه کشیده شده است: توضیح داد: «خب دوستان می گفتند، مثل تریاک نیست. خواب نمی آورد. بیشتر فعالیت می کنی و انرژی می گیری و بیشتر به کارهایت می رسی.»

این در واقع همان تبلیغات مسموم و زیرزمینی است که درباره شیشه دهان به دهان در میان معتادان می گردد.

اوایل ورود ماده مخدر شیشه به داخل ایران مهمترین روش تبلیغ این ماده جدید که نشئگی آن با مواد مخدر سنتی مانند تریاک و هروئین و حشیش متفاوت است، گفته می شد که این ماده مخدر اعتیاد آور نیست. مهمترین علت آن را نیز عدم وجود مرفین در آن ذکر می کردند.

اما مبلغان اولیه آن هرگز توضیح نمی دادند که این ماده مخدر دارای آمفتامین است. ماده ای که وابستگی شدید تری نسبت به شیشه ایجاد می کند. به مرور وقتی که مشخص شد این ماده وابستگی ایجاد می کند، نیاز بود تا برای تبلیغ آن از ویژگی های جدید نام برده شود.

 

233-CA-Crystal-Meth-Effects-460x300

کمتر فردی است که با آگاهی از افتادن در دام مرگ وارد ورطه اعتیاد شود

برای درک بهتر از اینکه چطور یک فرد به سمت اعتیاد کشیده می شود، حتما باید به این نکته توجه کنیم که افراد به سمت موادمخدر کشیده می شوند چرا که به جای ویژگی های منفی، جذابیت های کاذب برای آنها تبلیغ می شود. کمتر فردی است که با آگاهی از افتادن در دام مرگ وارد ورطه اعتیاد شود. عموم معتادان به جای اینکه به بدبختی های بیندیشند، به نقاط جذاب آن که توسط سایر معتادها تبلیغ می شود توجه می کنند. یکی از مهمترین این موارد نیز بالا رفتن «اعتماد به نفس» عنوان می شود. بنابراین لازم است تا برای شناخت صحیح راه های جذب افراد به این نکته کلیدی توجه کنیم که هر موادی به چه صورت تبلیغ می شود.

این تبلیغات در مورد شیشه سالهاست که دیده می شود: کمتر خوابیدن، فعالیت بیشتر، هوشیاری و انرژی. اما چرا این موارد به عنوان ویژگی های جذاب، اما کاذب به معتادان خصوصا مصرف کنندگان سایر موادمخدر ارائه می شود؟

این ویژگی ها در واقع نقطه مقابل معایببی است که حالا پس از سالها در باره موادمخدر سنتی نمی توان آنها را انکار کرد. خواب آلودگی، چرت زدن، بی انرژی بودن، تنبلی و نرسیدن به کارها از مهمترین عوارضی است که معتادان با آن روبه رو هستند. برای همین در تبلیغات منفی برای شیشه، بهترین راه ارائه چهره ای متفاوت از این ماده مخدر است. ماده ای که این عوارض را به همراه نداشته باشد.

حمید جهانبین / سایت اعتیاد / www.etiad.org