اعتیاد به الکل با شروع مصرف آن در سنین پایین تر بیشتر می شود

یک مطالعه جدید نشان داده است که شروع مصرف الکل در سنین پایین و نوجوانی احتمال اعتیاد به استفاده از آن و بروز الکلیسم را افزایش می دهد. این مطالعه بر روی ۲۹۵ نوجوان دبیرستانی با سن متوسط ۱۶ سال صورت گرفته است. پرسشنامه هایی به این افراد داده شده و در آنها سوالاتی راجع به زمان شروع مصرف الکل و میزان مصرف و عادات مصرفی صورت گرفته است.

این مطالعه که در دانشگاه آریزونا صورت گرفته نشان داده است که در نوجوان هایی که در سنین پایینتری مصرف الکل را شروع کرده بودند میزان مصرف آنها بیشتر بوده و احتمال تبدیل شده آنها به یک فرد الکلیک افزایش پیدا کرده بود.

این تحقیق که نتایج آن در مجله Alcoholism: Clinical & Experimental Research منتشر شده است همچنین نشان می دهد که در نوجوانانی که اولین تجربه مصرف الکل را قبل از سن ۱۴ سالگی داشته اند و در سن ۱۵ سالگی مست شده اند ( که نشانه مسمومیت با الکل است) احتمال اعتیاد به مصرف الکل بیش از آنهایی بوده که در همین سن شروع به مصرف الکل کرده اند ولی اولین تجربه مستی را تا سن ۱۸ سالگی نداشته اند.

همین مطالعه نشان داد که این تاثیرات الکل ارتباطی با نژاد نوجوان و یا دختر یا پسر بودن او و یا اینکه کلاس چندم بوده نداشته و ارتباط بیشتر با سن نوجوان است. محققان می گویند این زنگ خطری است برای والدین تا نظارت بیشتری بر رفتار نوجوان خود داشته و با آنها صریح و روشن صحبت کرده، ایشان را از خطرات مصرف الکل آگاه کنند.

بیماران مبتلا به مشکلات جدی ناشی از مصرف الکل می بایست در مراکز ترک اعتیاد بستری شوند. بسیاری از برنامه های درمانی اقامتی شامل درمانهای فردی و گروهی، پیوستن به گروههای حمایتی نظیر: Alcoholics Anonymous( یا الکلی های گمنام)، کنفرانس های آموزشی، فعالیت درمانی، همکاری با اعضای خانواده، کار با مشاوران، کارکنان حرفه ای و پزشکان با تجربه در حوزه درمان الکلیسم می باشد.

منبع: سایت اعتیاد www.etiad.org