معتادان جنسی گمنام

انجمن معتادان جنسی گمنام – SAA

معتادان جنسی گمنــام انجمن زنان و مردانی است كه تجربه، توانایی و امید خود را با یكدیگر تقسیم می كنند تا مشكلات مشتركشان را حل كنند و به یكدیگر برای بهبود یافتن از بيماري خود كمك كنند. آنها مشكل اصلي زندگي‌شان شهوت است.

تنها شرط عضویت تمایل به ترك شـهوت و از لحاظ جنسی هوشیار عمل كردن است. در انجمن «SAA» حق عضویتی دريافت نمي شود. آنها نيز به مانند ساير انجمن‌هاي گمنام از طریق شركت داوطلبانه در مخارج انجمن خود كفا هستند.

«SAA» به هیچ حزب، دسته، گروه سیاسی، سازمان و موسسه ای مرتبط نمی باشد. هیچگـونه تمایلی برای شركت در بحثها و جدالها ندارد و به هیچ علت با آنها موافقت یا مخالفت نمی كند. هدف اصلی آنها اين است كه از لحاظ جنسی هوشیار باشند و به دیگران برای رساندن آنها به این هوشیاری كمك كنند.

معتادان جنسی گمنام یك برنامه ی بهبودی است كه در اصل بر پایه ی اصول الكلی های گمنام است و با كسـب اجازه از AA در سال 1979 از دوازده گام و دوازده سنت آنها استفاده می كند.

اين انجمن هم‌اكنون در ايران فعاليت مي كند و جلسات خود را به طور مرتب برگزار مي‌كند.

اگر شما نيز مشكل اعتياد به مسائل جنسي را داريد براي يافتن جلسات اين انجمن مي‌توانيد به آدرس‌هاي زير مراجعه كنيد.

ایران 

وب سایت: sa-iran.org

http://saa-recovery.org/Meetings/OtherCountries/meeting.php?country= Iran

انگلستان

وب سایت :http://saa-recovery.org.uk

تلفن تماس: 0044.7843.108302

آمریکا

وب سایت: http://saa-recovery.org

تلفن تماس: 001.713.869.4902

آلمان

وب سایت: http://www.anonyme-sexsuechtige.de

تلفن تماس: 0049.175.792.51.13

سوئد

وب سایت :

http://www.saasverige.se

تلفن تماس: 0046.0762.30.58.03

استرالیا

وب سایت: http://saoz.net

تماس: australia@sa.org