آرشیو ‘اعتیاد مواد مخدر’

رنجش‌ها قاتل بهبودی هستند

تاریخ: 1st جولای 2014

1-AA-resentment-5-200من از افرادی که از من باهوش‌تر بودند، پول بیشتری داشتند یا حتی خوش تیپ‌تر بودند رنجش داشتم. من از زنان جذابی که به من توجه نکرده بودند رنجش داشتم!

هنگامی که من قدم چهارمم را کار می کردم، راهنمایم مرا به سوی رنجش‌های قدیمی که ممکن است داشته باشم راهنمایی کرد. من ابتدا متوجه رنجش‌های بزرگ شدم: خانواده، همکاران و دوستان، اما هرچه بیشتر در آن فرو می‌رفتم بیشتر درک می‌کردم که دامنه رنجشهای من به بسیاری افراد در گذشته من، و حتی افرادی که آنها را نمی شناسم یا به سختی می‌شناسم کشیده می شود.

(ادامه مطلب)