آرشیو "اعتیاد مواد مخدر" " بایگانی مطالب سایت

اعتیاد و چاره کار

اعتیاد و چاره کار

«متاسفانه یکی از علایم مربوط به پیش‌زمینه‌های تمایل به اعتیاد، گسترش پدیده اعتیاد به سیگار است که امروزه دامنگیر بخشی از جوانان به‌ویژه دختران و زنان جامعه شده است»... «وقتی دلیل یک پدیده روشن شد،...

ادامه مطلب ...